Too Many Bones

Gearlocs, een schattig een vreemdzaam ras van wezentjes dat zich nog het best laat omschrijven als een mix van elven, goblins en orcs. Helaas is de wereld niet zo vreedzaam. En dus trekken jullie erop uit, op weg om monsters te verslaan!

Too Many Bones
Adam Carlson / Josh J. Carlson
2017
1-4 spelers
Chip Theory Games
60-120 minuten
Cooperative Play / Deck- & Poolbuilding / Dice Rolling / Hand Management / Role Playing
Engelstalig
Hoge mate van taalafhankelijkheid

Doel
Too Many Bones is een coöperatief spel voor 1-4 spelers dat zich afspeelt in een fantasy setting. Samen met je mede-spelers neem je de rol van één of meer Gearlocs op je. Een ras met wat kenmerken van een elf, goblin en orc, maar bovenal een teruggetrokken ras dat zich in een land dat overspoelt wordt door monsters al jaren teruggetrokken heeft in de stad Obendar.

Maar niet langer! Want samen met je maten besluit je erop uit te trekken en wat te doen aan die vervelende monsters die het land teisteren en dat die je één hoofdmonster (tyrant) per keer.

Het is dan ook een scenario-based (of eigenlijk tyrant-based) spel waarbij jouw doel is om de eindbaas te verslaan en zo het land weer een stukje veiliger te maken.

Setup
De voorbereiding van het spel vergt, zeker de eerste keren dat je het speelt, wat tijd en zoekwerk. Maar uiteindelijk zul je duidelijk alle onderdelen onderkennen en gaat het een stuk sneller.

Je begint met het neerleggen van de battle mat. De spelers kiezen vervolgens de tyrant waar ze het tegenop willen nemen. Je kunt hierbij kiezen op basis van de gewenste speelduur  of gewoon willekeurig een tyrant pakken. Van die tyrant leg je de overzichtskaart, het fiche en de dobbelsteen naast de battle mat neer. Ook leg je de kaart waarop de dagen worden bijgehouden en het bijbehorende fiche neer.

Eén van de tyrants

Je zoekt vervolgens uit de encounterkaarten de kaarten die specifiek bij de gekozen tyrant horen en je pakt een aantal willekeurige general encounterkaarten erbij (aantal is gebaseerd op de tyrant en of je solo speelt of niet). Deze schud je en leg je als stapel naast de battle mat. Daarnaast leg je de special encounters 1 tot en met 3 en die leg je in volgorde bovenop deze stapel. Dit is het encounterdeck.

Ook de Loot en de Trove Loot kaarten worden (afzonderlijk) geschud en als twee gedekte stapels neergelegd. Hier worden daarnaast de 4 lockpicking dobbelstenen bij gelegd.

Op de tyrantkaart staat met symbolen aangegeven welke baddies je tegen gaat komen. Je zoekt alle fiches met deze symbolen en verdeelt deze op basis van het aantal punten dat zij waard zijn in drie verschillende stapels (1, 5 en 20 punten). De rode fiches leg je hierbij als levenspunten.

Dan kiest iedere speler welke gearloc hij wil spelen. In het basisspel kom je vier gearlocs tegen. Van de gearloc die je kiest, krijg je zijn speelmat, zijn fiche, een aantal rode fiches gelijk aan zijn levenspunten, een initiatief dobbelsteen, statistiek dobbelstenen en een bakje met skill dobbelstenen. Daarnaast krijg je een dubbelzijdige overzichtkaart (A4-formaat) waarop de Gearloc wordt uitgelegd en waarmee hij aan het avontuur begint..

Een overzichtkaart van een Gearloc

Ten slotte worden er aanvalsdobbelstenen, verdedigingsdobbelstenen en effectdobbelstenen binnen bereik van iedereen neergelegd. Ook worden er een zwarte D6, 4 kolomfiches en 4 baddie initiatief dobbelstenen neergelegd.

En dan zijn we klaar om te beginnen!

Ronde-overzicht
Het ronde verloop binnen Too Many Bones is zeer eenvoudig en de diepte van het spel zit dan ook met name in de vele mogelijkheden die de gealocs hebben en de wijze waarop de combat is uitgewerkt.

Maar elke ronde verloopt in feite volgens een vast stramies. Elke ronde staat voor een nieuwe dag tijdens het avontuur van onze Gearlocs en die begint met het draaien van het tijdsfiche op de dagkaart (fase 1), gevolgd door de encounter fase (fase 2) waarin onze Gearlocs en encounter kaart moeten afwikkelen. Afhankelijk van hoe ze dit doen, krijgen ze een beloning die ze tijdens de reward fase (fase 3) kunnen innen. En vervolgens is er tijd om even bij te komen in de recovery fase (fase 4) alvorens we weer aan een nieuwe dag (ronde) gaan beginnen. Klinkt eenvoudig toch?

Tijdens de encounterfase pakt één van de spelers de bovenste encounterkaart van de stapel en leest de tekst op de voorkant voor. Hiermee ontwikkelt het verhaal zich tijdens het spelen van het spel. Op de achterkant van de kaart wordt de spelers vervolgens een tweetal keuzes gegeven. Elke keuze resulteert wel of niet in een combat en ook staat direct aangegeven welke beloning je kunt krijgen als je een bepaalde keuze maakt.

De voor- en achterkant van een encounterkaart

Of je nu een keuze maakt voor een vreedzame oplossing of direct combat initieert, je zult uiteindelijk succesvol moeten zijn om de beloning te krijgen. En die beloning kan bestaan uit progress punten, trainingspunten en/of (trove loot). Het is hierbij in het begin even opletten dat direct achter de keuze de beloningen voor die keuze staan en onderaan de kaart de algemene beloning die geldt ongeacht welke keuze je maakt (als je maar succesvol bent).

Ben je succesvol dan ga je naar de reward fase, zo niet dan ga je direct naar de recovery fase. Je legt de encounterkaart af (tenzij anders staat vermeld) of kunt deze gebruiken om progress punten bij te houden.

Een groot gedeelte van de encounters en daarmee ook van het spel zal draaien om combat. Op het moment dat je combat aangaat, is het eerste wat je doet een voorraad schurken aanleggen.

Combat in progress

In dit spel wordt die voorraad schurken de Baddie Queu genoemd en deze wordt samengesteld aan de hand van Baddie punten. Het basis aantal Baddie punten voor een encounter is gelijk aan de huidige dag (dus zit je in de derde ronde, dan is dat 3) vermenigvuldigd met het aantal Gearlocs in jouw groep. Naarmate het spel vordert, zul je dus grotere groepen baddies gaan tegenkomen. Daarnaast kan elke encounter of de tyrant nog een modifier aanbrengen op het aantal baddie punten.

Die punten worden vervolgens gebruikt om baddie fiches te pakken en daarbij geldt dat je altijd de hoogste moet pakken als mogelijk is. Heb je dus 12 baddie punten, dan bestaat de queu uit twee baddies van 5 punten en twee van 1 punt. Begin je met 21 baddie punten, dan gebruik je één baddie van 20 punten en één van 1 punt. Deze fiches stapel je zodanig op elkaar dat de baddies met de meeste punten bovenop komen te liggen.

Elk baddie fiche toont overigens alle informatie die je nodig hebt voor de combat. Hierbij moet je denken aan initiatief, aanvalskracht, verdedigingswaarde, bijzondere vaardigheden, wie zij aanvallen etc etc.

Gevechten spelen zich af op de battle mat en daar zul je de baddies dan ook op neer moeten leggen. De battle mat bestaat uit 4 kolommen en 4 rijen. In elk kolom start één baddie en de overige baddies liggen als reserve voorraad klaar voor als er baddies worden verslagen. Onder het baddie fiche in elke kolom wordt direct een kolomfiche neergelegd, zodat je kunt zien in welke kleur kolom deze baddie is begonnen. Of een baddie vervolgens in de eerste of tweede rij begint, is afhankelijk van of zij ranged combat hebben (eerste rij) of melee combat (tweede rij). Als de vier baddies zijn neergelegd, mogen de gearlocs hun fiches neerleggen in de derde of vierde rij (ook weer afhankelijk van ranged of melee) van een kolom naar keuze.

Onder de fiches van de baddies en gealocs worden een aantal rode fiches neergelegd dat gelijk is aan het aantal levenspunten dat zij hebben. Hoe lager de stapel, des te eerder wordt je verslagen. De levenspunten staan, net als hun initatief op de fiches van de baddies. Op basis daarvan worden de initiatiefdobbelstenen (ook weer met de kleur van de kolom) van de baddies neergelegd in de zijkant van mat. De Gearlocs gooien hun initiatief dobbelstenen en leggen deze (op basis van hun resultaat) in de rij met initiatiefdobbelstenen.

De rij met initiatief dobbelstenen geeft aan welke Gearloc of baddie aan de beurt is. Voor degene die aan de beurt is, worden eerst eventuele effect dobbelstenen die op het fiche liggen als gevolg van een eerdere aanval uitgevoerd.

De initiatieven tijdens de combat

Vervolgens wordt er een doelwit bepaalt en kan er bewogen worden. Bij baddies staat op het fiche aangegeven of zij de zwakste (laagste stapel) of sterkste (hoogste stapel) Gearloc aanvallen. Indien nodig kunnen zij daar nog twee stappen naartoe zetten. Dit kan nodig zijn omdat je voor melee aanvallen altijd (horizontaal of verticaal) aangrenzend moet staan aan jouw doelwit. Ranged aanvallen kunnen iedereen raken en hoeven nergens rekening mee te houden (ook niet met line of sight).

Voor de baddie worden vervolgens de aanvalsdobbelstenen gegooid en uitgevoerd. Gegooide schilden legt de baddie op zijn fiche (dit zijn verdedigingspunten tot de volgende ronde), zwaarden zijn hits en de botjes (bones) hebben vaak een bijzonder effect.

Bij een Gearloc werkt dit allemaal net even anders. Aan het begin van zijn combat ronde mag een Gearloc een aantal dobbelstenen gooien dat gelijk is aan zij dexerity waarde (staat aangegeven op de Gearloc mat). Hij mag echter ook voor elk dexterity punt dat hij hieraan wil besteden één veld lopen (horizontaal of verticaal). In dat geval mag hij die ronde dus minder dobbelstenen gooien.

De dobbelstenen die je gooit op basis van die dexterity waarde kun je onderverdelen in aanvalsdobbelstenen, verdedigingsdobbelstenen en skill dobbelstenen. De verhouding waarin je dit doet staat volledig vrij, mits je niet boven je maximale aantal aanval- en verdedigingsdobbelstenen uitkomt. En uiteraard kun je geen skill dobbelstenen gooien die je nog niet hebt.

De verschillende dobbelstenen van een Gearloc

Ook hiervoor geldt dat je vervolgens een doelwit bepaalt en de dobbelstenen gaat gooien. Schilden worden op je mat neergelegd en zwaarden worden direct uitgevoerd. Gooi je echter botjes dan komen deze op een apart gedeelte van je mat te liggen. En je kunt op elk moment een aantal van deze dobbelstenen met botjes inwisselen om een bijzonder effect uit te voeren (effect verschilt per gearloc). Dit wordt je backup plan genoemd. Ook het resultaat van de skill dobbelstenen wordt uitgevoerd op basis van wat deze vaardigheid kan doen.

Bij het afwikkelen van schade worden dus eerst schadepunten opgevangen door eventuele schilden die er nu op het fiche of op je mat liggen. Daarna pas doe je daadwerkelijk schade die je verwerkt door levensfiches onder het gearloc/baddie fiche vandaan te halen. Liggen er geen rode fiches meer onder een gearloc/baddie dan is deze verslagen.

Zodra een Gearloc wordt verslagen, is hij knock out en ligt hij uit de combat. Hij verliest daarmee als zijn actieve dobbelstenen, locked dobbelstenen (veelal skill dobbelstenen die hij eerder al gegooid heeft) en back plan dobbelstenen en zal moeten wachten tot de recovery fase.

Wordt er een baddie verslagen, dan kijken we of er nog baddies in de queu liggen. Is dit het geval, dan komt de bovenste baddie erbij en vechten we door tegen vier baddies. Is dit niet het geval, dan zijn we bijna bij het einde van de combat, want zodra alle vier de baddies verslagen zijn, is de combat succesvol afgerond.

Daarnaast wordt er uiteraard wat meer ‘schwung’ gegeven aan de combat door de diverse vaardigheden die de baddies en de gearlocs hebben.

Als de encounter fase voorbij is en we zijn succesvol geweest dan kunnen we tijdens de reward fase onze beloningen gaan innen. Beloningen zijn er in meerdere vormen, maar de meest gebruikelijk zijn progress punten, trainingspunten en loot (buit). Progress punten zijn belangrijk omdat die bepalen wanneer je de tyrant tegen kunt gaan komen. Op de tyrant kaart staat aangegeven bij hoeveel progress punten dit het geval is. Vanaf het moment dat dit aantal progress punten behaald is, kunnen de spelers ervoor kiezen om de confrontatie met de tyrant aan te gaan.

Loot krijg je in de vorm van loot kaarten en trove loot kaarten. Eerstgenoemde zijn kaarten die je direct krijgt en vanaf dat moment kun je die gaan inzetten. Troove loot zit echter nog op slot en zul je door middel van lockpicking open moeten maken.

De trainingspunten zijn zeer belangrijk. Hiermee kun je jouw Gearloc namelijk vorm gaan geven. Trainingspunten kunnen ingezet worden om je basisvaardigheden (health, dexterity, aanval en verdediging) beter te maken of om nieuwe vaardigheden te leren in de vorm van de skill dobbelstenen. Health en dexterity upgrade je gewoon door een trainingspunt te besteden, de andere vaardigheden moet je soms nog een skill check (worp) voor doen. Mislukt deze dan ben je je trainingspunt niet kwijt, maar zul je deze ergens anders moeten besteden.

De basisstatistieken

Ten slotte komen we in de recovery fase. Hierin moeten we als eerste loot ruilen, daarna een lockpicking poging doen (op jouw trove loot of die van een medespeler) en dan heb je nog een individuele keuze. Je kunt namelijk rusten (terug naar vol aantal levenspunten), zoeken naar betere loot (je legt één loot kaart af, gooit je aanvalsdobbelstenen en het aantal gegooide botjes bepaalt uit hoeveel kaarten je één nieuwe loot mag kiezen) of je kunt scouten. Voor dit laatste gooi je de d6 en afhankelijk van het resultaat de bovenste 1 puntsbaddie, 5 puntsbaddie en 20 puntsbaddie bekijken. Wil je de baddie(s) die je ziet niet tegenkomen, dan mag je ze onderop de stapel leggen.

Zodra de spelers de tyrant hebben verslagen, hebben zij het spel gewonnen. Redden zij dit niet in het op de tyrant kaart aangegeven aantal dagen, dan verliezen zij het spel.

Overzicht van een Gearloc

Conclusie
Hierboven hebben jullie het algemene spelverloop van Too Many Bones kunnen zien. En dat is uiteraard nog niet alles, want er valt nog veel meer te vertellen over de skills van de Gearlocs, het lockpicken, over combat en andere encounters die je kunt hebben, maar dat zou het bestek van de review te buiten gaan. Dus laten we beginnen met mijn mening over het spel.

Qua productie is het één van de betere spellen. Goede kwaliteit dobbelstenen, mooie muismat-achtige overzichtsmatten en de battlemat. De encounterskaarten zijn wat eenvoudig in opzet, maar daardoor wel duidelijk en overzichtelijk.Het artwork is verder erg mooi.

Zoals eerder al gesteld is het spelverloop in de basis vrij eenvoudig en overzichtelijk. Tijdens het spelen, als je iets meer de diepte in gaat, zul je toch met de nodige vragen komen en daar is niet altijd even snel een eenvoudig antwoord op te vinden. Het spelregelboek had iets meer to the point kunnen zijn en dat geldt in nog grotere mate voor de overzichtskaarten van de Gearlocs. Het is prachtig dat je een dubbelzijdige A4 krijgt met uitleg over de Gearlocs, maar het is dan makkelijker als het overzicht ook overzichtelijk en to the point is in plaats van thematisch en grappig.

Zodra je de spelregels echter door hebt, zit het spel echt wel goed in elkaar. Je hebt duidelijk keuzes en die doen er ook daadwerkelijk toe. En ongeacht de grote hoeveelheid aan dobbelstenen die er in het spel gebruikt worden is het niet zo dat je het idee hebt dat je compleet aan willekeur bent overgeleverd.

Het is ergens jammer dat je bij de keuzes voor de encounter direct de beloning staat aangegeven, maar tegelijkertijd geeft dit je wel het gevoel dat je meer controle over het spelverloop hebt. Je kunt op bepaalde momenten even de ‘easy way out’ kiezen om je Gearloc op te bouwen of juist direct de confrontatie aan te gaan.

Combat is lekker overzichtelijk en werkt goed. Het lastigste is het in de gaten houden van de verschillende vaardigheden van de baddies, maar daar zul je snel genoeg bedreven in raken. De combat zelf doet mij een beetje denken aan het mechanisme dat ik van vroeger kende uit de Final Fantasy videogames. Alle partijen staat tegenover elkaar en één voor één mogen ze een klap uitdelen aan een ander. Dit in tegenstelling tot combat waarbij schade tegelijkertijd wordt toegebracht. Waar dat laatste wellicht iets thematischer is, is dit een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

Ook het opbouwen van je Gearloc komt goed tot zijn recht, maar wel met name in de spellen die wat langer duren. En dan kun je heerlijk gaan uitproberen welke skills je goed bevallen en welke combinaties er te maken zijn. Vooral bij de langere tyrants komt het spel dan ook optimaal tot zijn recht.

En toch, ondanks dat het spel goed in elkaar zit en ik hierboven maar een paar kleine kritiekpuntjes heb aangestipt, is het spel mij persoonlijk tegengevallen en heb ik er inmiddels afscheid van genomen. Waarom? Dat zit met name in het rpg-aspect van het spel. Waar het spel qua mechanismes en spelverloop goed in elkaar zit, mis ik het gedeelte waar ik echt in het spel gezogen wordt. Er is te weinig sprake van een verhaal waar ik in betrokken wordt en dat is iets wat ik persoonlijk wel had verwacht bij deze titel.

Uiteraard is er sprake van het verhaal op de encounter kaarten, maar dit zijn willekeurig bij elkaar gepakte verhaalonderdelen. Ze vormen geen doorlopend verhaal. En juist dat heb ik nodig om verder in het spel gezogen te worden. Het is voor mij dan ook te weinig RPG.

Maakt dit het spel slecht? Nee, absoluut niet. Maar het maakt voor mij wel dat het spel niet is wat ik er zelf van verwacht had en daarom ook niet voor mij is.

2 Reacties

 1. Jeroen

  Hoi Wesley
  Bedankt voor de recensie. Misschien heb je Too Many Bones iets te snel weggedaan. De makers zijn bezig met een campaign-style uitbreiding waarbij je een doorlopend avontuur beleefd. Hiermee willen ze het optimale role playing gevoel bereiken waardoor je nog meer in het verhaal wordt gezogen. Verschillende avonturen worden nu aan elkaar gelinkt voor een doorlopend verhaal. TMB is nog volop in ontwikkeling. Ze zijn nog maar net begonnen. In oktober komt een nieuwe kickstarter met een uitbreiding/stand alone met nieuwe Gearlocs, baddies en de campaign optie.

  Reageren
  1. Wesley (Auteur bericht)

   Hoi Jeroen,

   Klopt, ik heb het inderdaad gelezen. Afhankelijk van hoe ze het gaan ontwikkelen, stap ik er dan ook in oktober gewoon weer in. 🙂

   Groet,

   Wesley

   Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.