Revolver 2.1: The Savage Guns

Nieuwe en meedogenloze handlangers aan de ene kant en aan de andere kant een stel gehaaide (en gewapende) cowboys. De Padre zet zijn strijd tegen Generaal Malpache voort. Wie zal er aan het einde van de dag nog overeind staan. Laten we hopen dat jij dat bent……

pic1855979_md

Revolver 2.1: The Savage Guns
Mark Chaplin / Leigh Caple
2016
2 spelers
White Goblin Games
45 minuten
Combat / Deckbuilding / Hand Management
Nederlandstalig / Engelstalig
Hoge mate van taalafhankelijkheid

Introductie
Deze week komt de uitbreiding voor Revolver 2, Revolver 2.1: The Savage Guns uit (in het Nederlands: Zadeltassen vol ellende). Eerder waren wij al onder de indruk van Invaders van Mark Chaplin en wij waren dan ook verheugd dat we het spel konden spelen voor de officiële release.

Revolver 2 is overigens op zich zelf een (standalone) opvolger van Revolver 1 die een vijftal uitbreidingen kent in Revolver 1.1 tot en met Revolver 1.5.

Doel

Revolver 2.1 speelt zich als uitbreiding van Revolver 2 eveneens af in het wilden westen en wel in het dorp Malpaso. Dit dorp wordt bedreigd door een stel schurken onder leiding van Generaal Mapache. Het dorp geeft zich uiteraard niet zomaar gewonnen, maar beschikt zelf niet over de middelen om zich te verdedigen.

De in onmin geraakte Padre Esteban wordt dan ook gevraagd om revolverhelden in te roepen (de guardians) om het dorp te helpen en ervoor te zorgen dat Generaal Mapache wordt verslagen.

Revolver 2(.1) is hiermee een puur tweepersoonsspel waarin de ene speler de rol van Mapache op zich zal nemen en probeert alle guardians voor het einde van het spel te verslaan (te doden). De andere speler vertegenwoordigt Malpaso en probeert met zijn guardians het einde van het spel te halen. Blijft er minstens één in leven dan wint hij het spel. Verwijdert hij voor het einde van het spel alle Mexican-tokens van de zogenaamde Arrival-kaart (hierover later meer) dan wint hij het spel eveneens.

Voorbereiding

Om te beginnen worden de locaties Los Quantos Bridge, Malpaso en de Abandoned Silver Mine naast elkaar neergelegd in het midden van de tafel. Naast de Los Quantos Bridge kaart wordt de Dynamite the Bridge kaart neergelegd, de Gatling Gun kaart en de Collapse the Bidge kaart worden naast de Abandoned Silver Mine neergelegd.

De verschillende tokens worden klaargelegd en de Malpaso speler legt de zeven guardiankaarten waar hij het spel mee moet beginnen voor zich neer in een volgorde van laag naar hoog. De overige guardiankaarten worden geschud en als gesloten stapel neergelegd. Ook de Arrival of the Mexican Army kaart wordt neergelegd met 12 tokens erop.

Iedere speler krijgt vervolgens een setje van 6 pokerkaarten en er wordt een klein pokertoernooi gespeeld. Hiervoor legt iedere speler een gesloten kaart uit zijn hand neer. Beide spelers draaien tegelijkertijd hun kaart om en de hoogste kaart wint die slag. De eerste speler die twee slagen wint, wint het toernooi.

Afhankelijk van wie er wint worden de laatste drie locatiekaarten neergelegd.

Op de verschillende pokerkaarten staan echter ook bonussen die je aan het begin van het spel direct krijgt in de vorm van bijvoorbeeld minder of meer Mexican Army token. Deze krijgen de spelers ongeacht wie het pokertoernooi heeft gewonnen.

Als beide spelers hun starteffecten hebben uitgevoerd en hun stapel kaarten goed hebben geschud, kan het spel beginnen.

IMG_1897

Spelverloop

Omdat wij op ameritrash.nl Revolver 2 (of Revolver 1) nog niet eerder van een review hebben voorzien, zal ik eerst het algemene spelverloop van Revolver 2 beschrijven en vervolgens in gaan op de elementen die de uitbreiding Revolver 2.1 met zich meebrengt.

Revolver 2 wordt gespeeld in beurten. Om de beurt hebben spelers de mogelijkheid om kaarten uit te spelen. Dit wordt gedaan tot aan het einde van de beurt aan één van de wincondities is voldaan, waarna het spel direct eindigt.

De Malpaso speler begint het spel altijd. Hij begint zijn beurt met het vooruitschuiven van de rondemarker op de locatiekaarten. Hier komt direct een stukje tactiek bij kijken, want niet alle rondevelden op de locatiekaarten zijn verplicht. Bij de velden die niet verplicht zijn kiest de Malpaso speler of hij dat veld wil bezoeken of dat hij doorgaat naar het volgende verplichte veld. Bezoek je een niet verplicht veld, dan wordt het spel daarmee langer (de tegenstander heeft meer kans je uit te roeien), maar mag je ook één of meer guardiankaarten pakken en voor je neerleggen (extra manschappen die je tegenstander moet uitroeien voor het einde van het spel).

De guardiankaarten zijn waar het om draait in Revolver 2. De laatste verdedigingslinie van de Malpaso speler. Eén voor één zullen ze tijdens het spel sneuvelen (vanaf de kaarten met een lage waarde naar de kaarten met een hoge waarde), maar niet voordat zij nog een laatste actie nemen. De meeste guardiankaarten laten je namelijk nog iets doen als zij sterven, soms iets negatiefs (afleggen van kaarten, toevoegen van Mexican tokens) en soms iets positiefs (Mexican token eraf halen). Daarnaast liggen er op sommige kaarten True grit fiches. Deze guardians kunnen als het ware twee dood gaan. De eerste keer wordt het fiche afgelegd (alsof de hoed van zijn hoofd wordt geschoten), de tweede keer sterft de guardian echt.

IMG_1896

Nadat de rondemarker is verplaatst pakt de Malpaso speler twee kaarten en neemt deze op hand. Je hebt bij Revolver 2 geen handlimiet.

In de volgende fase kan de Malpaso speler zijn manschappen gaan verdedigen. Hij doet dit door een of meer kaarten te spelen. Zolang je de kaarten kunt betalen en kwijt kunt, mag je blijven spelen. De kaarten bestaan uit firepowerkaarten, row-blocking kaarten en one-shot effect kaarten. Ongeacht de soort staat op de kaart aangegeven of en hoeveel kaarten je vanuit je hand moet af leggen om de kosten van de uit te spelen kaart te betalen. Er kan sprake zijn van het afleggen van willekeurige kaarten of kaarten naar keuze die je moet afleggen.

Firepowerkaarten zijn de kaarten die je bij je huidige locatie mag uitspelen om je te verdedigen. Over het algemeen zijn dit wapens en personages. Als Malpaso speler mag je op een locatie maximaal drie kaarten hebben liggen. Je legt deze kaarten aan jouw kant van de locatiekaart. Alleen als het expliciet op de kaart staat vermeld mag je een kaart op een andere locatie uitspelen. Elke uitgespeelde kaart kan, naast zijn vuurkracht, nog een bijzonder effect hebben.

Rowblocking kaarten worden door de General Malpache speler gebruikt om het de Malpaso speler nog moeilijker te maken. Deze kaarten verlagen de limiet van de drie kaarten per locatie namelijk met één kaart per rowblocking kaart. Wil je overigens een kaart uitspelen terwijl je de locatie vol is, dan kun je een eerder uitgespeelde kaart die daar ligt afleggen om ruimte te maken. Het is dus niet zo dat het uitspelen van kaarten onmogelijk wordt gemaakt.

One-shot effect kaarten heb je geen ruimte bij een locatie voor nodig en kun je altijd uitspelen (zolang je ze kunt betalen). Deze kaarten kennen allemaal een eenmalig effect dat direct gebruikt kan worden om je tegenstander dwars te zitten. Na het gebruik van de kaart wordt deze direct op de aflegstapel gelegd.

Met het uitspelen van de kaarten eindigt de Malpaso speler zijn beurt.

De beurt van de General Malpache speler verloopt grotendeels hetzelfde als die van de Malpaso spelers. De rondemarker hoeft niet verplaatst te worden, maar ook hij mag twee kaarten pakken en vervolgens kaarten gaan uitspelen. Hij heeft alleen geen limiet qua aantal kaarten per locatie.

Aan het einde van zijn beurt zal de General Malpache speler nog een aanvalsfase hebben waarin hij de Malpaso speler aanvalt. Dit werkt relatief simpel. De General Malpache speler telt zijn firepower op bij de huidige locatie door de firepower van al zijn uitgespeelde kaarten bij elkaar op te tellen. De Malpaso spelers doet hetzelfde door zijn kaartenwaarden op te tellen bij de verdedigingswaarde van de locatiekaart. Heeft de General Malpache speler een hogere waarde dan wint hij de aanvalsfase en moet de Malpaso speler een van zijn guardiankaarten afleggen (altijd een met de laagste waarde).

Lukt het de General Malpache speler niet om tijdens zijn beurt een guardian te doden (in de aanvalsfase of door het uitspelen van een kaart tijdens zijn beurt), dan mag de Malpaso speler één van de Mexican Army tokens van de Arrival of the Mexican Army kaart afhalen. Verwijdert hij de laatste token van deze kaart, dan arriveert het Mexicaanse leger en is Malpaso gered.

Dit is de basis van Revolver 2. Zodra alle Mexican Army tokens van de kaart zijn verwijderd of als de laatste ronde is gespeeld en er leeft nog steeds minstens een guardian dan wint de Malpaso speler. Sterven alle guardians voor die tijd dan wint de General Malpache spelers.

In het spel bevinden zich twee bijzondere locaties, de Los Quantos Bridge en de Abandonded Silver mine. Op de eerstgenoemde kan de Malpaso speler eenmalig kaarten uit zijn hand afleggen met twee TNT-symbolen om de brug in te laten storten. Alle kaarten van de General Malpache speler bij deze locatie moeten hierdoor afgelegd worden. Dit kan één keer gedaan worden.

De Abandoned Silver Mine biedt de mogelijkheid aan de General Malpache speler om aan het einde van de het spel keihard toe te slaan. Voor elke kaart die de Malpache speler aan zijn zijde heeft liggen mag hij een kaart afleggen met een munitie-symbool. Voor elk munitie-symbool dat de General Malpache speler op deze manier aflegt, moet de Malpaso speler een guardian afleggen. Dit mag de Malpache speler elke ronde op deze locatie doen.

De Malpaso speler kan op deze locatie uiteraard ook iets terugdoen. Hij kan namelijk elke ronde op deze locatie een deel van de mijn in laten storten. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de Los Quantos Bridge en met hetzelfde gevolg.

Dit is Revolver 2 in een notendop. De uitbreiding Revolver 2.1 brengt naast de nodige variatie (in de vorm van een aantal nieuwe kaarten voor beide decks) een aantal nieuwe elementen met zich meer.

Allereerst zijn er de nieuwe guardiankaarten. Deze worden aan het begin van het spel door het guardiandeck heen geschud en kunnen tijdens het spelen in het spel worden gebracht. De meeste van deze nieuwe guardians leveren je als Malpaso speler wat meer flexibiliteit op omdat deze guardians het mogelijk maken om een True Grit-fiche van hen te verwijderen om een bijzonder effect te activeren. Je offert hiermee weliswaar een leven op, maar je kunt in dat geval wel bijvoorbeeld extra kaarten pakken, extra vuurkracht krijgen of een kaart cancellen. Het opofferen van een True Grit fiche telt overigens niet voor het verwijderen van een Mexican token.

Daar staat tegenover dat de Mapache speler de beschikking krijgt over vier Sinfull Lieutenant kaarten. Hij legt deze aan het begin van het spel bij hem in de buurt klaar. Ze beginnen namelijk nog niet in het spel en kunnen tijdens het spel worden verkregen. Op elke Sinfull Lieutenant kaart staan de kosten aangegeven. Deze kosten moeten in peso’s (niet in dit spel) en Mexican tokens worden betaald (waarbij altijd minimaal een peso moet worden betaald). Maar hoe werkt dat dan?

IMG_1895

Aan het begin van zijn ronde moet de Malpache speler kiezen. Hij legt dan een peso of een Mexican token (die hij van de Arrivalkaart pakt) op een Lieutenant naar keuze. Hij kan er overigens ook voor kiezen om geen van beide te doen. Als hij hierdoor voldoende peso’s en/of tokens op de kaart heeft liggen om de kaart te kunnen betalen, dan brengt hij de kaart in het huidige gebied in het spel.

Onder elke Lieutenantkaart worden aan het begin van het spel een aantal ‘saddlebagkaarten’ gelegd gelijk aan de kosten. De namen van de saddlebagkaarten blijven altijd zichtbaar zodat je weet welke Lieutenant welke effecten in zijn saddlebags heeft. Komt de Lieutenant in het spel dan komen de saddlebag kaarten met een rode rand direct in de hand van de Malpache speler en degene met een groene rand worden door zijn deck heen geschud.

Sinfull Lieutenants zijn tijdens het spel mededogenloos. Buiten het feit dat ze een bijzonder effect hebben, zijn ze extra dodelijk. Valt er tijdens de aanvalsfase een slachtoffer bij een gevecht waaraan een Sinfull Lieutenant mee deed, dan valt er een extra slachtoffer.

Met al deze extra personages wordt het spel grootser en dat komt mede tot uiting in het feit dat de Malpaso speler de mogelijkheid heeft om een nieuwe locatie te bezoeken. Vlak voordat hij de Abandoned Mine in gaat, kan hij de Chapel of Santa Teresa betreden om daar één of twee rondes te verblijven. Er moet weliswaar een Mexican token aan de kaart worden toegevoegd, maar de Malpaso speler kan er wel twee (in de eerste ronde) en eventueel nog eens drie (in de tweede ronde) guardians bij krijgen. Qua verdediging zit het redelijk snor in de Chapel. De verdedigingswaarde is namelijk gelijk aan de verdedigingswaarde van de Malpaso speler op dat moment. Je verdubbelt dus je eigen verdediging.

Conclusie

Laat ik beginnen met het basisspel van Revolver 2. Revolver 2 is een van de tweespelersspellen die wij met veel plezier spelen. Het artwork is mooi, het speelt heerlijk weg en voelt thematisch aan. Over en weer ben je continu bezig met het neerschieten van de kaarten van je tegenstander. Het enige verschil met de westernfilms die ik heb gezien is het feit dat de kogels de good guy hier wel raken. Het achtergrondverhaaltje in de spelregels draagt uiteraard bij aan dit gevoel.

Ik persoonlijk geef absoluut de voorkeur aan Revolver 2 boven Revolver 1 (het basisspel) en dat zit met name in de balans die voor mij bij Revolver 2 beter is gevonden. Beide zijden hebben gelijke kansen, alhoewel het voor de beginnende spelers wellicht nog iets moeilijker is om met de Malpaso te spelen. Uiteindelijk is Revolver 2 een spel dat draait om handmanagement en de ervaring leert dat juist de Malpaso speler de afweging zal moeten maken welke kaarten hij durft op te offeren en welke gebieden hij wellicht moet laten lopen om op een later moment sterker terug te komen. Bij Revolver 1 kun je de balans ook wel verbeteren door het gebruik van de uitbreidingen, maar dan is enige vorm van deckbuilding direct vereist. Bij Revolver 2 kun je direct spelen.

Juist die balans was waar ik voor vreesde bij het lezen van de spelregels. De extra deckkaarten vallen nog wel mee (alhoewel ‘I like to Eat before I Fight. Can you come back in ten minutes?’ een kaart is waar je erg blij van kan worden), maar de Sinfull Lieutenantkaarten geven de Malpache speler nogal wat steun in zijn gevecht. En steun die weinig afhankelijk is van geluk, want je kunt altijd kiezen voor welke Lieutenant je gaat sparen en je hebt ze altijd tot je beschikking. Dit in tegenstelling tot de extra Guardians die vanuit een trekstapel moeten komen (en waarbij je geen keuze hebt).

Tijdens het spelen viel dit eigenlijk reuze mee. Het is absoluut waar dat de Lieutenants de Malpache mogelijkheden beiden. Mogelijkheden die het spel direct tactischer maken vanuit de Malpache speler en het minder luckbased maken dan het basisspel zelf is. Je zult echter continu 2 á 3 rondes bezig zijn om zo’n kaart in het spel te krijgen en je wilt dat dan ook nog eens op een gunstig moment doen, want als je een kaart maar een ronde kunt gebruiken is dat erg zonde. Daarnaast begin je het spel met maar vijf peso’s en wil je ook niet teveel tokens weghalen van de Arrivalkaart omdat je daarmee de overwinning aan je tegenstander kunt geven. Je zult dan ook veel meer op moeten letten wat je tegenstander doet.

De Malpaso guardians bieden ook leuke mogelijkheden, maar kennen het nadeel dat je nooit weet of en wanneer je ze gaat krijgen. Het ene spel zullen de eerst getrokken Guardians direct nieuwe zijn, maar het volgende spel zul je ze bijna niet zien. Daar staat wel de Chapelkaart tegenover. Bij het basisspel wilde het nog weleens voorkomen dat je op de voorlaatste locatie al wist dat het erg moeilijk ging worden. Als de tegenstander ammo kaarten bezat en jij nog maar weinig guardians (en geen TNT) had, dan was het soms onmogelijk om nog te winnen. Nu heb je echter altijd de mogelijkheid om tot 5 nieuwe guardians (met eventueel True Grit fiches) aan te trekken. En dat maakt dat de laatste locatie van het spel ineens erg spannend begint te worden!!

En zo kan ik na een aantal keer spelen wel zeggen dat wat mij betreft het spel zijn gevonden balans niet heeft verloren mits je (zoals ook in de spelregels staat aangegeven) alle elementen van de uitbreiding gebruikt. Belangrijker echter dan de behouden balans is dat de Revolver 2.1 een extra laag van diepte aan het spel geeft. Je zult buiten de steeds terugkomende keuze van welke kaarten je uitspeelt en welke je opoffert, ook ineens goed moeten gaan nadenken over hoe je de verschillende kaarten wilt gebruiken. Een leven opofferen voor een bepaald effect? Gaan voor een duurdere Lieutenant met minder goede saddlebag kaarten of juist voor een goedkopere kaart?

Deze tactische diepgang zorgt ervoor dat het spel iets minder luckbased wordt dan het basisspel. Uiteraard zul je af en toe nog wel een spel spelen waarin een van beiden redelijk kansloos is omdat er slechte kaarten worden getrokken, maar het risico daarop is veel minder groot geworden. Voor mij is Revolver 2.1 dan ook een uitbreiding geworden die het spel meer biedt dan alleen wat extra variatie. Het brengt het spel naar een volgend niveau toe.

Voor de liefhebbers van Revolver 2, waar ik mijzelf onder schaar, is Revolver 2.1 absoluut een aanrader. Nu op naar Revolver 2.2?

pic2640329_md

 

Met dank aan White Goblin Games voor het mogelijk maken om de uitbreiding te spelen en van een review te voorzien voor het daadwerkelijk uitkomen van de uitbreiding. Revolver 2.1: The Savage Guns is vanaf aankomende week verkrijgbaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.