One Deck Dungeon: Forest of Shadows (preview)

Eenmaal uit de kerker ontsnapt, loop je rechtstreeks het bos in.
Dacht je alle gevaren uit One Deck Dungeon achter je te hebben gelaten, kom je ineens volledig nieuwe gevaren tegen in One Deck Dungeon: Forest of Shadows, een standalone uitbreiding van dit succesvolle spel voor 1-2 spelers.

One Deck Dungeon: Forest of Shadows
Chris Chieslik
2017
1-2 spelers
Asmadi Games
30-45 minuten
Cooperative Play / Deck- & Poolbuilding / Dice Rolling
Engelstalig
Hoge mate van taalafhankelijkheid

Doel
Forest of Shadows is een uitbreiding van One Deck Dungeon die ook zelfstandig te spelen is (of een zelfstandig spel dat je ook kunt mixen met One Deck Dungeon). Over One Deck Dungeon schreven wij eerder al een review en daar was ik erg positief over. Net als in One Deck Dungeon is het de bedoeling dat je drie keer door je deck kaarten heen speelt – en het te overleven – om vervolgens de eindstrijd met één van de eindbazen aan te gaan.

In tegenstelling tot One Deck Dungeon bevind je je momenteel echter niet meer in een kerker, maar in een bos…..

Setup

Forest of Shadows heeft een vergelijkbare setup met One Deck Dungeon. Iedere speler kiest één van de helden en er wordt (gekozen of random) bepaald welke dungeon/boss kaart er wordt gebruikt. De ongebruikte helden/eindbazen worden opzij gelegd.

Van de gekozen held krijgt iedere speler een overzichtskaart waarop alle attributen van de held staan vermeld. Daarnaast is er een kaart waarop staat aangegeven welk niveau (level) een held heeft. Daarbij horen een maximum aantal item en skills, eventueel aangevuld met encounter bonussen. Ook staat hierop aangegeven hoeveel experience je nodig hebt om naar het volgende level te gaan.

Het deck of encounters wordt geschud en klaargelegd. De onderste kaart van deze stapel is altijd de kaart met daarop een trap. Deze kaart staat voor de gang naar het volgende niveau van de dungeon en ligt altijd open. Op de dungeon kaart wordt aangegeven op welk niveau van de dungeon je je bevindt en welke bijzondere omstandigheden er gelden op dat niveau.

Ten slotte worden alle tokens en dobbelstenen binnen handbereik neergelegd. In tegenstelling tot One Deck Dungeon kent Forest of Shadows ook poison tokens. Omdat beide sets daarnaast een verschillend effect voor potions kennen, moet je aan het begin van het spel kiezen welk soort potions je gaat gebruiken.

Als je beide sets met elkaar wilt combineren, dan wordt er aangeraden om 22 kaarten van elke set te gebruiken. In de spelregels staat aangegeven welke 22 kaarten per set er hiervoor nodig zijn.

Ronde overzicht

Het spel verloop van Forest of Shadows is hetzelfde als One Deck Dungeon, met een aantal nieuwe twists. Voor degenen die One Deck Dungeon zelf nog niet hebben gespeeld, hierbij het spelverloop. Als het spel met 2 spelers wordt gespeeld, dan komen beide spelers aan de beurt in dezelfde ronde. Elke ronde kent drie eenvoudige stappen.

Allereerst moet er twee tijd betaald worden. Elke keer dat je tijdens het spel tijd moet betalen, doe je dit door kaarten af te leggen vanaf het encounterdeck. Als de tijd is betaald, kiezen de spelers ervoor om te ‘exploren’ of te ‘encounteren’.

Kies je ervoor om te exploren dan mag je gesloten deuren neerleggen (dichte kaarten van het dungeon deck, oftewel gesloten encounter kaarten) totdat er in totaal vier open of gesloten deuren liggen. Is het dungeon deck leeg of liggen er al vier deuren, dan is exploren geen optie en zul je ofwel moeten encounteren of naar het volgende niveau van de dungeon moeten gaan (als de trapkaart zichtbaar is).

Het spel tijdens het spelen. Afbeelding gebruikt van de kickstartercampagne.

Bij het encounteren kiest een speler één van de deuren. Kies je voor een open deur, dan moet je combat aangaan met het getoonde monster of de peril overleven. Is de deur gesloten, dan mag je deze eerst opendraaien. Je kunt er dan vervolgens alsnog voor kiezen om de kaart te doorlopen (combat of peril) of te vluchten (in dat geval eindigt je beurt). Vluchten wordt hierbij niet bestraft.

Opengedraaide kaarten kunnen dus creatures zijn die je zult moeten verslaan of perils (gevaren) die je moet zien te overleven. Afhankelijk van het soort kaart, zul je door middel van het gooien van dobbelstenen en toewijzen aan de kaarten moeten proberen om zonder al teveel kleerscheuren verder te komen in de dungeon.

Wil je een creature tegemoet treden, dan zul je deze in een gevecht moeten verslaan. Op de overzichtskaart van je held (en de kaarten die daaronder zijn geschoven) staat aangeven welke dobbelstenen je allemaal mag gooien. Je mag hiervoor het aantal gooien dat op jouw overzichtskaart staat aangegeven. In een spel met twee spelers gooi je deze dobbelstenen samen (tot een maximum van 8 dobbelstenen per kleur). Het niveau van de dungeon waarin je je bevindt, kan ook nog bonusdobbelstenen opleveren.

Zodra je de dobbelstenen hebt gegooid, kun je skills of potions gaan gebruiken om je resultaat te verbeteren. Elke skill en potion kan één keer per combat worden gebruikt. Heb je dit gedaan of kies je ervoor om dit niet te doen, dan ga je de dobbelstenen op de monsterkaart plaatsen op de daarvoor bestemde velden . Je zult daarbij rekening moeten houden met kleur, aantal ogen op de dobbelsteen en in sommige gevallen met bepaalde velden die eerst gevuld moeten worden voordat je de andere velden mag vullen.

Zodra je de velden voor zover mogelijk hebt gevuld, krijg je schade van alle velden die nog niet zijn gevuld. Deze schade krijg je in tijd (kaarten afleggen van de encounterstapel) of levenspunten. Heb je geen levenspunten meer over, dan is het spel voor jou over.

Of je nu wel of niet alle velden hebt gevuld, als je de encounter hebt overleefd dan krijg je de buit (loot). Je mag zelf weten wat je daarbij pakt (of eigenlijk welk deel van de kaart je blijft gebruiken). Je kunt kiezen voor experience, skills, items of potions. Bij skills en items moet je altijd rekening houden met het maximum dat staat aangegeven op de niveaukaart. Afhankelijk van hetgeen je kiest, schuif je de encounterkaart onder je heldenkaart, waarbij alleen wat je hebt gekozen zichtbaar blijft.

Als je voor experience kiest, dan komt dit overigens onder je levelkaart te liggen. Heb je voldoende experience om naar het volgende level te gaan, dan verwijder je de experiencekaarten uit het spel (deze komen dus niet op de aflegstapel) en leg je de volgende levelkaart klaar. Daarnaast ontvang je nog een bonus vanwege het feit dat je een level omhoog bent gegaan (veelal potions). Verder merkt je een hoger level met name doordat je bonusdobbelstenen mag gooien (zwarte dobbelstenen die je voor een kleur naar keuze mag gebruiken) en dat je meer items en skills kunt gebruiken.

Perils werken volgens hetzelfde principe, alleen is de invulling anders. Elke encounterkaart met een peril kent twee verschillende manieren om deze te verslaan. Het verschil zit daarbij in het resultaat dat je moet gooien en de soort dobbelstenen die je mag gebruiken. Je kiest zelf voor één van de beide opties.

Je mag bij een peril alleen de aangeven soort dobbelstenen gooien. Als de peril dus aangeeft dat je blauwe dobbelstenen mag gooien, dan mag je uitsluitend de blauwe dobbelstenen gooien. Daarnaast kunnen er op de niveaukaart aangegeven staan dat er bepaalde extra dobbelstenen gegooid moeten worden. Sommige keuzes/perils vereisen dat je direct tijd betaalt of schade neemt voordat je de peril tegemoet kunt treden.

Op de dungeonkaart staat links een veld waarop per niveau staat aangegeven wat eerst ‘gevuld’ moet worden voordat je dobbelstenen aan de peril gaat toekennen. Kun je de velden op de encounterkaart niet vullen, dan krijg je de schade (in tijd of levenspunten) die daarop staat aangegeven ook.

Onder op de stapel ligt te allen tijde de kaart met daarop de trap naar het volgende niveau. Zodra deze zichtbaar is, omdat je de laatste kaart van de encounterstapel hebt gepakt kun je afdalen naar het volgende niveau. Uiteraard kun je ook eerst de encounters op het huidige niveau afwikkelen, maar voor elke tijd die je niet kunt betalen terwijl de trap zichtbaar is, leg je een schadetoken op de trap. Liggen er drie schadetokens op de kaart, dan verwijder je deze en krijgt één van de helden één schade. Nadat je bent afgedaald naar het volgende niveau, schud je alle encounterkaarten van de aflegstapel en die nog in de dungeon liggen weer om een nieuwe encounterstapel te vormen. Je schuift vervolgens de niveaukaart één rij omhoog, waardoor de encounters weer wat moeilijker worden om te halen.

Als je alle drie de niveaus doorlopen hebt, dan kom je het eindmonster tegen. Je draait de dungeonkaart om en daarop staat aangegeven tegen wie je het op moet nemen. Vechten tegen het eindmonster werkt hetzelfde als de combat tijdens het spel, alleen wordt er nu over meerdere rondes gevochten totdat de levenspunten van de helden of van het monster op zijn. Schade doe je het monster door velden te bedekken met dobbelstenen waar een doodskop op staat. En daar eindigt het spel dan ook mee, winst door het monster te verslaan of verlies doordat je de dungeon niet meer uitkomt. Er is daarnaast nog een puntentelling waardoor je je prestaties met die van anderen of eerdere prestaties van jezelf kunt vergelijken.

Forest of Shadows introduceert een aantal nieuwe aspecten ten opzichte van One Deck Dungeon. Eén van deze aspecten is het feit dat je vergiftigd kunt raken. De wijze waarop dit gebeurt, is hetzelfde als alle andere effecten in het spel. Als er na een ‘encounter’ nog velden zijn waarop poisonsymbolen staan aangegeven, dan krijg je hiervoor het desbetreffende aantal poisontokens.

Gaan de spelers tijdens hun beurt exploren, dan moeten de spelers eerst kijken of ze de vergiftiging kunnen weerstaan. Er wordt een dobbelsteen gegooid. Ongeacht wat je gooit, mag je één poisontoken verwijderen. Is het resultaat van de worp hoger, dan gebeurt er verder niets. Is het resultaat van de worp echter gelijk aan of  lager dan het aantal poisontokens, dan krijgen de spelers direct twee schadetokens (vrij te verdelen).

 Bij het weerstaan van gif kun je uiteraard gebruik maken van de diverse kruiden die in het bos te vinden zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in de vorm van een symbool dat je naast de naam van bepaalde kaarten kunt vinden. Heb je een dergelijke kaart, dan mag je 1 punt optellen bij het resultaat van de worp.

 Twee van de creatures uit Forest of Shadows. Je ziet hier ook de symboliek voor poison
en het kruidensymbool in terugkomen.

In tegenstelling tot bij One Deck  Dungeon is het bij Forest of Shadows ook mogelijk dat bepaalde dobbelstenen en tokens permanent uit het spel verwijderd worden en zijn er bepaalde perils die bij de keuze voor welke manier je gaat, ook direct de keuze voor hoe je het als buit kunt claimen beperken.

Twee van de perils uit Forest of Shadows. De skill van de panter laat zien hoe je een panter tot jouw hulpje maakt.
Ook bepaalt de manier van overleven van een peril deels welke loot je krijgt.

Ten slotte is ook de werking van de potions in Forest of Shadows iets anders dan in One Deck Dungeon. Aan het begin van het spel mag je echter zelf kiezen of je de potions uit One Deck Dungeon wilt gebruiken of die uit Forest of Shadows.

Conclusie

Zoals ook blijkt uit mijn conclusie bij One Deck Dungeon was ik erg positief over het spel. Ik heb het destijds niet gebackt op Kickstarter, maar de retailversie van het spel afgewacht en dit aangeschaft (puur omdat het destijds geen EU-friendly project was). Het eindproduct heb ik inmiddels ook al een aantal keer gespeeld en bevalt mij uitstekend.

Forest of Shadows doet in beginsel meer van hetzelfde. Het bouwt voort op de mechanieken die One Deck Dungeon gebruikt. En dat is logisch, want dat spel is gewoon goed en is over het algemeen gewoon goed ontvangen.  

De twists die worden aangebracht door Forest of Shadows zijn echter wel duidelijk voelbaar. Zo zorgen de beperktere keuzes qua loot bij perils ervoor dat je taktischer na zult moeten denken en niet alleen meer moet kijken naar van welke soort je de meeste dobbelstenen hebt. Dit zorgt ervoor dat je af en toe niet de veilige route zult kiezen en wat meer risico’s gaat nemen. En datzelfde geldt ook voor het feit dat je vergiftigd kunt worden. Meer dan voorheen wordt het van belang welke velden je als eerst bedekt en je keuze kan daarbij beïnvloed worden door de overige kaarten die er nog (open) voor je op tafel liggen.

Het spel lijkt ook geprobeerd te hebben wat thematischer te worden, alhoewel daar uiteraard wel de eigen fantasie van de speler voor nodig is. Dat ik las dat je dieren tegen kon komen in het bos en vervolgens als helpers kon gaan gebruiken, vond ik dat direct erg gaaf klinken. Uiteindelijk bleek het om de skill te gaan die je kiest. Je hebt een encounter met een panter en je kiest als skill dat je de panter als hulpje kunt gebruiken. Leuk, maar een beetje inlevingsvermogen van de spelers is wel nodig. De ‘trapkaart’ onder op het encounterdeck is vanuit dat oogpunt dan wel weer vreemd, maar een alternatief daarvoor zou ik ook zo niet weten (nog dikker begroeid bos wellicht?).

 Persoonlijk vind ik het in elk geval weer erg leuk. Het spel zelf blijft, net als One Deck Dungeon zelf, gewoon leuk. Maar het voelt toch net weer anders genoeg om beide spellen te willen hebben. Voor mij een heerlijk spel dat veel solo plays zal gaan halen en ook met twee spelers erg leuk is om te doen. Of we ook daadwerkelijk met meerdere exemplaren van het spel met drie of vier spelers zullen spelen, dat durf ik niet te zeggen. 

Voor degenen die One Deck Dungeon destijds gemist hebben en het spel nog steeds niet hebben en voor degenen die One Deck Dungeon net als ik erg leuk vinden en daar wel meer van willen hebben, is Forest of Shadows in elk geval een aanrader!

De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van de Kickstarter campagne en van een print & play versie van het spel. Over de uiteindelijke componenten van het spel kunnen wij geen uitspraken doen.

One Deck Dungeon: Forest of Shadows is nog tot en met 17 mei 2017 te backen op kickstarter.

1 Reactie

  1. Kos

    Verstandig, en kan me goed vinden in de review. Had destijds wel de ks gebacked en beide spellen geimporteerd. Dat was godvergeten duur. Maar geen spijt van. Beide doosjes zijn schatjes.
    Geen idee wat de verschillen zijn tussen retail en ks.

    Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.