Gloom of Kilforth

Kilforth, een land vol gevaren in de vormen verschrikkelijke monsters, mysterieuze vreemdelingen en verraderlijke locaties. Maar bovenal een land waarin een dodelijke mist over het land trekt. Als nieuwbakken held trek jij door het land heen om een eeuwenoud kwaad te verslaan, maar dan wel voordat de dodelijke mist het gehele land heeft verzwolgen….

Gloom of Kilforth: A Fantasy Quest Game
Tristan Hall
2017
1-4 spelers
Hall of Nothing Productions
60-180 minuten
Coöperative play / Dice rolling / Modular Board / Variable Player Powers
Engelstalig
Hoge mate van taalafhankelijkheid

Doel

Gloom of Kilforth is een kaartspel voor 1-4 spelers waarin zij (coöperatief of competitief) het proberen te maken in een wereld voor gevaar en duistere magie. Beginnend als nitwit probeer je jezelf op te werken tot een legendarisch avonturier om het uiteindelijk op te kunnen nemen in een eindgevecht tegen de Ancients.

Hierbij zul je wel de tijd in de gaten moeten houden, want tijdens het spel zal een steeds groter gedeelte van het land in mist gehuld worden. En die mist is niet erg goed voor de gezondheid! Is het hele land gehuld in mist, dan zijn haar bevolking en de wereld niet meer te redden en verlies je het spel!

Setup
Gloom of Kilforth levert ons een grote hoeveelheid kaarten en daarmee zal de setup voor de eerste paar spellen dan ook en kleine uitdaging vormen. Maar heb je het eenmaal door, dan valt het op zichzelf erg mee.

Allereerst wordt het speelgebied op tafel klaargelegd. De 25 stadskaarten worden gepakt, Sprawl City wordt in het midden van het gebied neergelegd en de overige kaarten worden daar in een willekeurige volgorde omheen gelegd zodat er een gebied van vijf bij vijf kaarten ontstaat. Deze kaarten worden allemaal neergelegd met de gekleurde kant (zonder mist) naar boven.

Iedere speler bepaalt vervolgens met welk personage hij speelt. Hierbij kun je kiezen of willekeurig kaarten pakken. Je hebt in elk geval nodig een raskaart (elf, dwerg etc) en een klasse kaart (warrior, priest e.d.). Spelers kunnen zelf kiezen of zij een mannelijke of vrouwelijke variant van het personage spelen. Elke held krijgt een aantal skill kaarten die bij zijn klasse horen. Deze leg je nog even opzij, maar kun je tijdens het spel krijgen.

Vervolgens moet er gekeken worden welk avontuur er gespeeld gaat worden. Dit komt tot uiting in een saga die de spelers samen kiezen. Elke saga bestaat in principe uit 4 hoofdstukken (chapters), een finale en een totem. Uniek hierin is overigens dat iedere speler een eigen saga krijgt. Ondanks dat je dus samen bezig bent met het verslaan van het ultieme kwaad (in de coöperatie variant), ben je ook bezig voor eigen eer en glorie.

Iedere speler zet ten slotte zijn standee op de aangegeven startlocatie en krijgt een aantal start reward die hij op handen neemt. Ook krijgt hij 4 health punten, 4 fate tokens, 1 goud en 4 enemy tokens.

Vervolgens zullen er een hoop decks geschud en klaargelegd moeten worden. Zo hebben we het night deck, vier encounter decks (voor elk terrein één), vier reward decks (spells/items/titles/allies) die naast het speelgebied neergelegd worden. Ook de verschillende soorten tokens worden hierbij neergelegd.

 

 

 

 

 

 

 


De encounter decks per terrein (links) en de reward decks (rechts)

Als laatste wordt er een willekeurige bad guy (ancient) gepakt en naast het speelgebied neergelegd. De plotkaarten die bij deze schurk horen worden gepakt en eveneens klaargelegd. Nadat ten slotte de startspeler is bepaald, kan het spel beginnen.

Een deel van de locaties op de tafel.

Ronde-overzicht
Gloom of Kilforth  wordt gespeeld over meerdere dagen. En elk dag verloopt als volgt:
– Daylight phase;
– Hero Turns;
– Night phase.
Zoals te verwachten bestaat zowel de daylight als de night fase uit een aantal verplichte handelingen, terwijl tijdens de hero turns de spelers de vrijheid krijgen om te handelen.

Eén van de helden.

Tijdens de daylight fase krijgen de spelers allereerst hun actiepunten. Dit zijn er altijd evenveel als hun health punten. Naarmate een speler dus in slechtere conditie begint te raken, kan hij maar minder acties ondernemen. Dit heeft direct werking. Als je dus tijdens de beurt een levenspunt verliest, verlies je daar ook direct een nog resterende actiepunt mee.

Vervolgens mogen de spelers om beurt actiepunten gebruiken om een actie uit te voeren of passen (campen). Een speler slaat in dat laatste geval zijn kamp op en is klaar voor deze ronde. Zodra alle spelers dit hebben gedaan (of als geen van de spelers meer actiepunten over heeft), is de actiefase ten einde.

Aan het begin van elke actiefase moeten spelers allereerst de confrontatie aangaan met alle vijanden op hun locatie(s).Vervolgens is het aan de spelers om te bepalen hoe zij hun actiepunten willen besteden. Zij kunnen hierbij kiezen uit:
– move: naar orthogonaal aangrenzende locatie verplaatsen (mits die vrij begaanbaar is). Ook kun je gebruik maken van een short-cut naar verder op gelegen locaties. Ligt er op de nieuwe locatie nog geen encounter, dan draai je een encounterkaart open;
– clear: een obstakel of plot van de locatie van een held verwijderen en hier 1 loot token voor krijgen;
– search: een encounterkaart pakken en plaatsen op de locatie van een held. Op deze manier hoef je niet altijd naar een andere locatie te gaan om een encounter te hebben;
– hide: jezelf verbergen om een voordeel te krijgen bij encounters;
– confront: hiermee wil je de encounterkaart op jouw locatie wegwerken en de beloning daarvoor te incasseren. Je kunt op deze manier proberen om een quest te halen of  een locatie of stranger encounter te verwerken. Op deze manier haal je beloningen binnen (kaarten en/of goud);
– rusten: health punten erbij krijgen;
– discover: een kaart vanuit je hand in je speelgebied uitspelen;
– marktactie uitvoeren: kaarten verkopen en kopen, met de mogelijkheid om geld uit te geven voor healt punten;
– regale: een deel van de saga van jouw held voltooien.

Eén van de helden op een locatie.

Daarnaast kun je op elk moment één van deze (gratis) acties uitvoeren:
– assault: het aanvallen van een ancient;
– exchange: spullen omwisselen met andere helden op dezelfde locatie;
– overcome: een encounter halen met daarop een ‘weakness’ die overeenkomt met een keyword die jij als asset hebt;
– resolve: een bepaalde vaardigheid uitvoeren;
– team: een team vormen met een mede-speler om samen een vijand aan te vallen.

De meeste van deze acties spreken voor zich, maar een aantal wil ik toch iets nader toelichten. Om te beginnen de samenhang tussen het verstoppen (hide) en het aangaan van encounters. Je kunt je op een locatie verbergen. Dit kost je een actiepunt, maar verder hoef je hier niets voor te doen. Het verborgen zijn levert echter wel diverse voordelen op tijdens de rest van de ronde. Zo mag je effecten van bepaalde nachtkaarten negeren als je verborgen bent, kun je het verrassingselement hebben bij een combat of kun je combat zelfs voorkomen door succesvol te evaden.

Als je namelijk naar een andere locatie toe gaat en daar ligt geen encounterkaart, dan wordt er direct een nieuwe encounterkaart opengedraaid. Dit kan een event opleveren (deze wordt direct afgewikkeld) of een enemy, stranger of place. Deze laatste kaarten worden open neergelegd op de locatie waar de held zojuist heen is gereisd. Kom je een enemy tegen, dan zul je hier direct iets mee moeten doen (kost dan ook geen extra actie). Is het een stranger of place, dan zul je de ‘confront’ actie moeten gebruiken om actie te ondernemen ten aanzien van deze vreemdeling of locatie.

Laten we beginnen met de combat met enemies. Zodra je op een locatie bevindt met een enemy, dan kom je in de engagement terecht. Dit zegt nog weinig over wat je daadwerkelijk doet, het komt er meer op neer dat je een moment oog in oog komt te staan met een vijand en moet beslissen wat je wilt doen. Als je namelijk hidden bent op het moment dat je in engagement komt, mag je kiezen. Of je probeert het gevecht te ontlopen of je hebt het verrassingselement. Dit laatste komt tot uiting in het feit dat je één extra dobbelsteen die je mag gooien tijdens de eerste ronde van de combat. Of je op tijd kunt vluchten, hangt af van je resultaat met gooien.

Als je dobbelstenen moet gooien, is er sprake van een ‘test’. Het leeuwendeel van het spel draait om het halen van deze tests Je bekijkt hiervoor welke statistiek je nodig hebt (in geval van het vluchten voor een gevecht gebruik je jouw sneak value) en het daarbij aangegeven aantal dobbelstenen gooi je. Elke 5 of 6 die je gooit, is een succes. Uiteraard kunt je bepaalde vaardigheden gebruiken om resultaten na het gooien aan te passen. Ook kun je nog een rumor uit je hand afleggen of een fate token gebruiken als extra succes. Successen die je tijdens een beurt behaalt, blijven liggen tot het einde van de ronde. Zo kun je meerdere beurten besteden om een test te halen of kun je de hulp van andere helden hiervoor inroepen.

De sneak value van een tegenstander bepaalt hoeveel successen je nodig hebt. Ben je succesvol dan heb je het gevecht weten te ontlopen, zo niet dan zul je het gevecht aan moeten gaan, maar ben je niet hidden meer en ben je het verrassingselement kwijt.

Voor het gevecht zelf (als je niet hebt kunnen/willen vluchten) beginnen de held en zijn tegenstander met het uitvoeren van een fight test. Elk succes dat hierbij gedobbeld wordt, doet één schade aan de tegenstander. Zodra een held of een vijand geen levenspunten meer over heeft, verliest hij het gevecht. Afhankelijk van je tegenstander (is het een ancient of een ‘gewone’ vijand), krijg je een bepaalde beloning als je wint. Verlies je van een ancient dan is het spel direct over. Verlies je van een gewone vijand, dan heeft dit wel negatieve gevolgen maar kun je wel gewoon doorspelen.

Die beloningen zijn er veelal in de vorm van kaarten en/of tokens die je moet pakken. Op de tokens die je pakt staat duidelijk aangegeven wat je krijgt. En mag je kaarten pakken, dan pak je deze van de aangegeven reward stapel. De kaart zelf wordt eerst op hand genomen en zolang deze op hand blijft is er sprake van een ‘rumor’. Als het ware gaat het gerucht dat jij een bepaald relikwie hebt gevonden of hulp van een legendarische strijder hebt gekregen. Pas als je ze eenmaal op tafel hebt uitgespeeld (met de discover actie) worden deze kaarten daadwerkelijk assets.

Verschillende van de tokens.

Na elke combat ronde kan een speler ervoor kiezen om te vluchten.

Zoals al eerder gemeld, vindt combat automatisch plaats. Bij een stranger of een locatie is er echter sprake van confronten en daar zul je een actie aan moeten besteden. Op de stranger-/locatiekaart staat een aantal statistieken en je kunt vervolgens zelf kiezen op basis van welk attribuut je de test aan gaat. Haal je de test, dan krijg je hiervoor een beloning. Faal je, dan kunnen daar negatieve gevolgen aan vastzitten (waaronder het feit dat strangers ineens enemies worden).

Eenmaal per ronde mag er een regale actie worden uitgevoerd. En die zijn zeer belangrijk, omdat je daar uiteindelijk sterker van gaat worden en het spel mee moet winnen. Met een regale actie mag je namelijk een deel van jouw saga voltooien. Om een regale actie uit te kunnen voeren, moet je 5 goud betalen en daarnaast een aantal keywords inzetten. Dit kan door kaarten uit je hand (rumors) af te leggen of door een asset (een uitgespeelde kaart in jouw speelgebied) te tonen met dat desbetreffende keyword (die asset mag je vervolgens laten liggen of afleggen voor goud). Lukt dit, dan voltooi je een deel (chapter) van jouw saga en wordt jouw hero sterker. Zijn maximale health gaat met 1 punt omhoog en hij krijgt een extra vaardigheid erbij (waarbij hij mag kiezen uit twee vaardigheden).

Wil je het laatste gedeelte van de saga voltooien, dan zul je naar de juiste locatie moeten reizen en daar proberen de finale chapter te halen. Je hoeft hier geen goud voor te betalen, maar je zult eens te meer een test moeten halen. Lukt dit dan mag je een totemkaart als asset in jouw speelgebied neerleggen of deze kaart afleggen en goud pakken. Daarnaast komt op het moment dat één van de helden zijn saga afrondt de ancient in het spel. En deze zul je moeten verslaan om het spel te kunnen winnen. Combat tegen een ancient verloopt hetzelfde als tegen een normale vijand.

Verschillende skill kaarten.

Elke ronde eindigt met de night fase. Allereerst wordt er gekeken naar de locaties waar de helden zich op dat moment bevinden. Zijn dit locaties die ‘in gloom’ zijn, dan verliest elke held die daar staat 1 health punt (en daarmee dus weer een actie voor de volgende ronde).

Eén van de locaties ‘in gloom’.

Daarna wordt de bovenste kaart van de night deck opengedraaid. Op deze kaart staat aangegeven welke locatie er vanaf nu in gloom is. Deze kaart wordt omgedraaid. Staat daar op dat moment een personage, dan is er nog niets aan de hand. Pas als hij daar aan het einde van de volgende ook ronde nog steeds staat zal hij schade krijgen. Ook het effect van de night kaart wordt uitgevoerd. Hier kan sprake zijn van een weather effect (permanent effect dat blijft gelden tot de volgende weather kaart wordt gepakt), een enemy/quest/stranger/place kaart die wordt neergelegd op de aangegeven locatie of een event (deze worden direct uitgevoerd).

Voorbeeld van een Night kaart.

Ten slotte wordt er gekeken of de ancient een deel van zijn plot uitvoert. Als er bepaalde locaties in gloom vallen, dan komt er een plotkaart in het spel. Per ancient staat aangegeven wat dit doet. Plotkaarten die je tijdens het spel niet weg werkt zorgen ervoor dat de Ancient een stuk sterker is als hij in het spel komt.

Aan het einde van deze fase worden vervolgens alle successen die nog op kaarten lagen afgelegd, zijn de spelers niet hidden meer wordt de volgende speler tot startspeler benoemd.

Op deze manier wordt doorgespeeld totdat de ancient is verslagen (winst voor de spelers) of totdat de 25ste dag voorbij is en alle locaties in gloom zijn (de spelers verliezen).

Conclusie

Gloom of Kilforth is een spel waar je naar uitkijkt vanaf het moment dat je erover gelezen hebt. Werkelijk prachtig artwork, een doos vol met allemaal kaarten en de belofte van avontuur. Zoek de held uit die je wilt spelen, ontwikkel deze tijdens het spel en neem het uiteindelijk op tegen een eindbaas die je niet zomaar te grazen kunt nemen. Klinkt geweldig toch?

En voor een groot gedeelte werkt het spel en kan ik ook niet heel negatief zijn over het spel. De manier waarop het land dat bestaat uit die 25 locaties steeds verder in de mist verdwijnt en je daarmee steeds beter moet inschatten hoe je jouw beurt wilt uitvoeren/eindigen, de (directe) samenhang tussen de health punten en actiepunten en het feit dat strangers ineens enemies worden als je ze niet op de juiste manier benadert. Het werkt allemaal gewoon goed en is erg gaaf bedacht. En datzelfde geldt voor het opbouwen van je held. De skills die je leert, de assets die je krijgt (en het feit dat je ze eerst als rumors in je hand krijgt), je ziet (met een beetje fantasie) het verhaal zich echt ontvouwen voor je op tafel.

Maar…….

Het gebeurt allemaal met van die kleine en zeer veel op elkaar lijkende stapjes. Elke beurt weer kijken of er bepaalde keywords voor het oprapen liggen op één van de locaties. Zo niet? Dan ergens anders heen reizen, maar eerst even verstoppen want anders loop je een te groot risico. Test doen, test halen en weer een keyword erbij. Heb je voldoende keywords verzameld, dan kun je wat kaarten inleveren om naar het volgende hoofdstuk te gaan. En zo kabbelt het spel steeds een stukje verder.

Het voelt dan ook als een tactische puzzel (met flinke luck of draw én dobbelgeluk) en dat is misschien net niet wat je bij een titel als deze verwacht. Je wilt net even wat minder gepuzzel en wat meer actie en onvoorspelbaarheid. En misschien zelfs nog wel wat meer verhaallijn in het spel. Zodra je nu enigszins aan het spelverloop bent gewend, zal het spel al vrij snel als een herhaling van zetten aan gaan voelen. Een herhaling van zetten om het uiteindelijk op te kunnen nemen tegen die Ancient die je wilt verslaan. En dat is niet helemaal wat ik bij Gloom of Kilforth had verwacht. Ik had gehoopt dat de reis naar de confrontatie met de Ancient het spel zou zijn in plaats van een verplichte verzameling van acties om uiteindelijk zo snel mogelijk naar het eindgevecht te gaan.

En dus moet ik helaas toegeven dat Gloom of Kilforth mij is tegengevallen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Het ziet er werkelijk prachtig uit, er zitten ontzettend veel leuke elementen in en je ziet dat er veel aandacht aan het spel en het spelverloop is besteed, maar het doet het gewoon niet voor mij. Is dat voor jullie ook reden om met een boog om deze game heen te lopen? Zeker niet doen, want het is zeker een spel dat je zelf gespeeld moet hebben om te kunnen beoordelen of het jullie ‘cup of tea’ wel is. Zelf kijk ik uit naar de volgende titel van deze auteur om te kijken of hij de gave elementen uit dit spel heeft gepakt en er een spel omheen heeft bedacht dat precies is wat ik van Gloom of Kilforth had verwacht…..

2 Reacties

 1. Kos

  Nog een paar keer over gewikt en gewogen, ook omdat de opvolger Shadows of Kilforth gehyped werd. Probleem met deze games is het dobbelen. Waarde op dobbelsteen 5 of 6 is gelukt. Je gooit met een handvol dobbelstenen.
  Dat is toch verschrikkelijk jaren 70.
  Alles wat slecht is aan dobbelstenen wordt uitvergroot. Jammer van die sexy chicks, coole mist en kaartgedreven gameplay. Maar ik weiger dit soort crappy combat. Dus ik snap je eindoordeel.

  Je kunt hier prima met een grote boog omheen lopen, je hoeft het helemaal niet gespeeld te hebben.

  Reageren
 2. Kos

  ja logisch het is ameritrashy. ” Het leeuwendeel van het spel draait om het halen van deze tests Je bekijkt hiervoor welke statistiek je nodig hebt (in geval van het vluchten voor een gevecht gebruik je jouw sneak value) en het daarbij aangegeven aantal”
  het is mij te onvoorspelbaar. Misschien is Darkest night wat voor je.

  Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.