Far East War 1592

Kies de generaals die voor jou de klus moeten klaren en bepaal waar je die in gaat zetten.
Welke strategie zal deze keer de winst gaat brengen? Wie wint Far East War 1592?

Far East War 1592
Allen Wang
2016
2-4 spelers
Imjin Creative
90-120 minuten
Area Movement / Dice Rolling / Wargame
Engelstalig
Gematigde mate van taalafhankelijkheid

Doel
Het jaar 1592 markeerde het begin van de Zevenjarige oorlog. Een oorlog die draaide om de pogingen van Toyotomi Hideyoshi om zijn macht in Azië en uiteindelijk Europa uit te breiden. Gedurende deze periode viel Japan twee keer Korea binnen. De oorlog zelf werd uiteindelijk in 1592 beëindigd met de dood van Hideyoshi.

Far East War 1592 is een spel voor 2 of 4 spelers waarin de spelers de rol van de Japanners enerzijds en de Koreanen anderzijds op zich nemen en een deel van Zevenjarige oorlog naspelen.

Het doel van het spel is dan ook zeer eenvoudig. Win met jouw zijde de oorlog. Dit kun je doen door aan het einde van het spel de meeste gebieden te controleren of de meeste generaals verslagen te hebben óf door het spel voortijdig te beëindigen door vooraf bepaalde gebieden te controleren of een vastgesteld aantal gebieden te controleren.

Setup
De voorbereiding van het spel staat duidelijk omschreven in de spelregels. Het speelbord wordt tussen de spelers gelegd en de spelers besluiten wie de Japanners speelt en wie de Koreanen. Mocht je het spel met 4 spelers willen spelen, dan komt daar nog de Ming factie bij (aan de kant van de Koreanen) en wordt de Japanzijde verdeeld in de Kato en de Konishi factie. Aangezien de spelregels voor vier spelers grotendeels hetzelfde zijn als bij twee spelers, ga ik voor de rest van het spelverloop uit van een spel met twee spelers.

Beide spelers krijgen een groot aantal tokens die bij hun zijde horen. Ze leggen beiden een token op het actierondeel, op het productiespoor en op het voorraadspoor. Daarnaast leggen ze tokens als legers neer in verschillende aangegeven gebieden. De Japan speler begint hierbij met 27 legers in 14 legioenen, de Korea speler met 22 legers in 13 legioenen (1 leger is één schijfje), elke aparte stapel schijfjes is een legioen.

Uit de gebeurteniskaarten wordt de ‘reset’ kaart gezocht en op zij gelegd. De overige gebeurteniskaarten worden geschud. Van deze stapel worden 2 kaarten gepakt en deze worden samen met de reset kaart geschud en neergelegd als de onderste kaarten van de eventdeck. Er worden nog eens 5 kaarten gepakt en deze worden boven op dit deck gelegd. De eventdeck bestaat dan ook in het begin uit 8 kaarten.

Een leger heeft natuurlijk aanvoerders nodig en in Far East War 1592 worden deze vertegenwoordigd door de generaalkaarten. Elke generaalkaart geeft weer aan welke zijde hij mag vechten, wat hij aan aanvals- en verdedigingsdobbelstenen bij kan dragen en wat voor bijzondere vaardigheid hij heeft. Beide spelers mogen uit de voor hun beschikbare voorraad generaals 8 generaalkaarten pakken. Daarvan mogen er slechts twee een health hebben van 4. Als een speler hiervoor 10 voorraadpunten wil besteden mag hij ook 1 legendarische generaal kiezen (als één van de acht).

Ten slotte mogen beide spelers (om en om) twee generaals direct in het spel brengen. Deze kaarten worden open naast het bord neergelegd en de tokens worden op een legioen geplaatst.

Overzicht van het speelbord.

Ronde-overzicht
Het rondeverloop van Far East War 1592 is zeer eenvoudig, de diepte van het spel zit dan ook met name in (het selecteren van) de acties.

Aan het begin van zijn ronde mag de speler zijn token 1 of 2 velden verplaatsen op het actierondeel. Betaalt hij 8 voorraadpunten, dan mag hij zijn tokens zelfs 3 velden verplaatsen. Daar waar het token wordt neergezet, bepaalt welke acties de speler deze ronde mag uitvoeren. De keuzes daarbij zijn:

 • productie/generaals;
 • rekruteren/hergroeperen; en
 • verplaatsen/vechten.

Het actierondeel

Al deze mogelijkheden komen twee keer op het actierondeel voor en daarnaast staat er twee keer een ‘event’ aangegeven op het rondeel. Ga je bij het kiezen van jouw actie over het event heen, dan moet je voordat je jouw acties mag uitvoeren de bovenste eventkaart pakken en deze uitvoeren. In de onderste drie kaarten van het evendeck bevindt zich de reset-kaart. Zodra deze wordt gepakt, wordt het event-deck opnieuw samengesteld.

Een aantal van de eventkaarten

Nadat je jouw acties hebt uitgevoerd is de volgende speler aan de beurt. Maar laten we de acties eens nader bekijken.

Met Productie/Generaals kom je als eerst in de productiefase terecht. Tijdens deze fase kijk je in de gebieden die jij onder controle hebt (waar jouw tokens of fiches liggen) hoeveel productiepunten deze jou opleveren. Over het algemeen geldt dat hoe meer gebieden je onder jouw controle hebt, des te meer productiepunten je krijgt. De ontvangen productiepunten verwerk je direct op het voorraadspoor. Overigens heb je aan jouw zijde van het bord ook een productiespoor. Hierop kun je tijdens het spel bijhouden hoeveel productiepunten jouw gebieden opleveren. Elke keer dat je controle krijgt/verliest over een gebied werk je dit direct bij.

In de generaalfase mag je in een volgorde naar keuze 1 generaal plaatsen (eenmaal per beurt), een generaal vervangen (onbeperkt) of een generaal terugtrekken (onbeperkt). Om een generaal te kunnen plaatsen betaal je 5 voorraadpunten. Je legt de generaalkaart uit jouw hand neer en kiest een legioen om zijn token op te leggen. Elk legioen kan slechts één generaal bevatten. Een generaal zonder legioen kan niet.

Vervangen is goedkoper, want dit kost meer 3 voorraadpunten. Nadeel is wel dat je ook een generaal vanaf het bord terug op hand moet nemen. Daarnaast neemt de nieuw geplaatste generaal altijd de plek in van de oude generaal (qua legioen, maar ook qua health). Terugtrekken spreekt voor zich. Voor 3 voorraadpunten neem je in dit geval een generaal terug op hand.

Rekruteren/hergroeperen zorgt voor de verschuivingen op het veld. Tijdens de rekruteerfase mag de speler nieuwe legers plaatsen. Je mag maximaal 8 legers plaatsen, deze kosten 1 voorraadpunt per geplaatst leger. Je moet daarbij altijd rekening houden met de volgende regels:

 • je mag alleen legers plaatsen in gebieden die onder jouw controle zijn;
 • elk gebied kent een plaatsingslimiet. Per beurt mag je niet meer legers plaatsen dan aangegeven;
 • elk legioen mag uit maximaal 4 legers bestaan; en
 • elk gebied kan maximaal 2 legioenen bevatten.

In elk gebied staat de noodzakelijke informatie zoals de limiet voor het rekruteren en de productiepunten.

Daarna mag je in de hergroepeerfase in de gebieden waarin je ten minste 1 leger hebt geplaatst deze beurt, de legers van verschillende legioenen nog hergroeperen. Daarmee kun je sterkere en zwakere legioenen creëren of juist de legioenen even sterk maken.

En dan komen we aan bij verplaatsen/vechten, het deel van het spel waar het om draait (aangezien Far East War 1592 een wargame is). Elke aanval begint met de mogelijkheid om jezelf beter te positioneren. Tijdens de verplaatsingsfase kunnen legioenen zich namelijk verplaatsen naar aangrenzende gebieden. Je betaalt hiervoor 1 voorraadpunt per leger dat het legioen bevat. Zolang je kunt betalen, mag je legioenen blijven verplaatsen, maar je mag elk legioen maar één keer per beurt verplaatsen. Legioen die de beurt beginnen op een zeegebied, kunnen zich sneller verplaatsen. Zij mogen 2 aangrenzende gebieden verplaatsen.

Nadat de speler ervoor gekozen heeft om wel of geen verplaatsingen uit te voeren, mag hij zijn aanvallen gaan aankondigen. Ook hiervoor geldt dat je zolang je ervoor kunt betalen ook mag blijven aanvallen, zolang elk legioen maar maximaal één keer per beurt aanvalt en je een legioen van je tegenstander maar hooguit één keer per beurt aanvalt.

Bij het aankondigen van een gevecht leg je een rood verbindingsstokje tussen jouw aanvallende legioen en het verdedigende legioen dat zich in een aangrenzend gebied ligt. De locatie van het aanvallende leger bepaalt daarbij of er sprake is van een landgevecht of zeegevecht (van belang bij het uitvoeren van de gegooide dobbelstenen). Daarnaast mag je maximaal twee legioenen aanwijzen (eveneens in gebieden aangrenzend aan het verdedigende legioen) die het gevecht ondersteunen. Dit doe je door een geel verbindingsstokje tussen een ondersteunend legioen en het verdedigende legioen te leggen. De aanvaller betaalt hiervoor 1 voorraadpunt per leger in het aanvallende legioen en de ondersteunende legioenen. De verdediger hoeft niets te betalen om te mogen verdedigen.

Een aankondiging van een gevecht

Op deze manier kondigt de actieve speler als zijn gevechten aan en die worden vervolgens in een volgorde naar keuze afgewikkeld.

Voor een gevecht mag de aanvallende speler 1 dobbelsteen gooien per leger in zijn aanvallende legioen én 1 dobbelsteen per ondersteunende legioen (ongeacht het aantal legers in dit legioen). De verdedigende partij mag 1 dobbelsteen gooien per leger in het verdedigende legioen. Je zult daarbij goed in de gaten moeten houden of er in het aanvallende of verdedigende legioen nog generaals aanwezig zijn, want die kunnen het aantal aanvallende of verdedigende dobbelstenen dat gegooid mag worden nog beïnvloeden. Ook kunnen zij bijzondere vaardigheden hebben die het verloop van het gevecht kunnen beïnvloeden.

De dobbelstenen worden tegelijkertijd gegooid en afgewikkeld. Elke dobbelsteen heeft daarbij zes verschillende zijdes met de volgende mogelijkheden:

 • 1 voltreffer in een gevecht op land
 • 1 voltreffer in een gevecht op zee
 • 1 voltreffer ongeacht land/zee gevecht
 • steel 2 voorraadpunten van je tegenstander
 • 1 wond voor de generaal
 • geen voltreffer.

Als het symbool niet van toepassing is op jouw situatie dan heb je gemist (je gooit bijvoorbeeld een voltreffer op land, terwijl je op zee vecht). Beide zijdes nemen legers van hun legioen af naar gelang de juiste voltreffer is gegooid. Daarnaast pakken zij wonden voor hun generaal als deze aanwezig is. Dit doe je door de generaalkaart onder aan het bord te verplaatsen. Hier staan velden voor 1 tot en met 4 wonden. Heeft een generaal evenveel wonden als healthpunten dan sterft hij op het strijdveld. De generaaltoken gaat naar je tegenstander en de kaart wordt afgelegd. Versla je het laatste leger in het legioen van de generaal dan trekt hij zich terug. De kaart wordt terug op hand genomen en de token voorlopig afgelegd.

De generaalkaarten

Versla je het allerlaatste leger in een gebied, dan mag het aanvallende legioen zich gratis naar dit gebied verplaatsen. Daarmee verzwakt het aanvallende gebied en je kunt er dan ook voor kiezen om dit niet te doen.

Het spel kan op een aantal manieren eindigen. Allereerst op het moment dat voor de derde keer in een spel de resetkaart wordt gepakt. Het spel eindigt dan als de actieve speler zijn beurt heeft afgemaakt. De speler die de meeste gebieden onder zijn controle heeft, wint het spel. Tie-breaker is het aantal verslagen generaals of het hoogste aantal productiepunten.

Maar het spel kan ook voortijdig eindigen op het moment dat één speler 12 van de 16 landgebieden onder zijn controle heeft. De speler die dit heeft wint dan het spel. Japan kan daarnaast winnen als zij twee van de gebieden West Pyeongan-Do, Right Hwanghae-Do of Right Gyeonggi-Do onder controle heeft. Korea wint daarnaast als zij zowel East als West Tsushima Strait onder zijn controle heeft.

Conclusie
Far East War 1592 was voor mij één van de verrassingen uit 2016 en een voorbeeld waaruit blijkt dat je een spel veelal echt eerst moet spelen voordat je er een oordeel over velt. Had ik deze voor de jaarwisseling kunnen spelen, dan had het spel zeer waarschijnlijk in mijn top 10 voor 2016 terecht gekomen.

De productie van het spel is goed. Mooie doos met een mooie inlay, prachtig artwork op de kaarten en de kaart is redelijk overzichtelijk. Spelregels zijn ook duidelijk. Probleem was alleen dat ik bij het lezen van de spelregels niet daadwerkelijk heel enthousiast werd en ik een beetje een ‘Risk-gevoel’ kreeg. Bij de setup vervolgens lopen klooien omdat ik van de Aziatische topografie geen kaas heb gegeten en de namen niet uit te spreken zijn. Het schreeuwde allemaal ‘meh’…

Ben ik even blij dat ik heb doorgezet en het spel een kans gegeven heb, want de gameplay speelt verrassend aangenaam. Dit begint met de tactische overwegingen die je maakt bij het kiezen van je acties. Wat heb je deze ronde nodig, wat kun je doen, heb je voldoende voorraadpunten om een extra stap op het rondeel te zetten. Wil je het risico nemen op een onzekere event en last but not least, wat verwacht je wat je tegenstander gaat doen. Feitelijk gezien heb je altijd maar drie actiemogelijkheden, maar er zitten daar voldoende overwegingen in om elke ronde toch even goed na te moeten denken wat je doet.

De regels over het (bij)plaatsen en verplaatsen zijn daarnaast zeer eenvoudig waardoor het spel toch in een lekkere flow doorgespeeld kan worden.

Een groot gedeelte van de diepte die in het spel terugkomt, komt daar vanuit de generaalkaarten. Die hebben ten eerste namelijk vaardigheden die je echt allemaal graag wilt hebben en gebruiken, maar waar plaats je die? In de frontlinie waar ze wel het risico lopen om gedood te worden of ergens achterin zodat de vaardigheid voorlopig veiliggesteld is.

De meerdere manieren om te kunnen winnen zorgen ervoor (samen met de grote hoeveelheid aan generaals) dat elk spel weer anders verloopt en dat er meerdere winnende strategieën zijn. Daarbij zal geluk uiteraard altijd een rol spelen gezien de dice-driven gevechten, maar die geluksfactor is hierbij zeker niet storend aanwezig.

Wat we uiteindelijk dan ook hebben is een wargame waar je mij wakker voor mag maken. Vlot spelverloop met eenvoudige regels, maar die toch voldoende diepgang biedt en leuk oogt. Zelfs zo leuk dat ik de miniaturen bij deze wargame niet eens mis!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.