Waste Knights

In het post-apocalyptische Australië ga jij samen met je mede-spelers op pad om te kijken wat er nog over is van de wereld zoals wij die kenden. Op zoek om hulp te kunnen bieden daar waar nodig. Wie worden de helden van de nieuwe wereld?

pic2653985_md

Waste Knights
Marek Mydel
2015
2-4 spelers
Badger’s Nest
90-240 minuten
Card Drafting / Dice Rolling / Modular Board / Variable Player Powers
Engelstalig
Hoge mate van taalafhankelijkheid

Inleiding

Stel je een Mad Max-achtige post-apocalyptische wereld voor en dan specifiek het Australische continent. Dat is de setting voor Waste Knights, een spel voor 2-4 spelers waarin de spelers proberen om de nieuwe helden van deze post-apocalyptische te worden.

Doel

Een held worden kan natuurlijk op verschillende manieren, maar in Waste Knight zul je dit doen aan de hand van verschillende scenario’s. Waste Knight is dus een scenario-based spel waarin je over het algemeen zult proberen om binnen een bepaald aantal ronden zoveel mogelijk taken te vervullen, gedrochten te verslaan en mensen te helpen. Degene die als eerst aan de eindcondities van een scenario voldoet, wint het spel.

Voorbereiding

Bereid je maar voor! Waste Knights is een spel met vele onderdelen en die zullen klaargelegd moeten worden. Dit is dan ook niet binnen een paar minuten gedaan. De eerste keer zul je daarnaast even flink heen en weer moeten bladeren in het spelregelboekje om te kijken wat nu wat is en waar moet komen te liggen.

Om te beginnen moet het speelbord klaar gemaakt worden. Dit bord bestaat uit verschillende tegels en is deels modulair. Het spel komt met verschillende soorten tegels, te weten stadtegels, speciale tegels en gewone tegels. Bij het schudden en klaarleggen van deze tegels zal opvallen dat de stadtegels altijd op dezelfde plaats liggen. De speciale tegels daarentegen hebben wel een vaste plek ten opzichte van de andere tegels, maar welke speciale tegel op welke vaste plek ligt varieert elk spel. Alleen de normale tegels worden volledig willekeurig neergelegd. Rondom het bord wordt vervolgens een raamwerk geplaatst waarop de nodige informatie staat aangegeven.

Iedere speler kiest één van de knights (de helden). De oplettende lezer zal het daarbij opvallen dat de namen van deze helden verbasteringen zijn van de namen van bekende Australiërs. Ze pakken daarbij een spelersbord, 4 normale markers, 1 reputatie marker en 4 munitie- & gezondheidsmarkers in een kleur naar keuze. De markers worden op de daarvoor bestemde plekken neergelegd en worden gebruikt om verschillende statistieken bij te houden.

Alle spelers krijgen daarnaast hun start equipmentkaarten en een drietal luck kaarten (de overige luck kaarten worden geschud en als gedekte stapel neergelegd).

Vervolgens moeten er een hoop kaarten worden klaargelegd. Allereerst de wasteland kaarten. Deze worden geschud en naast de stapel luck kaarten neergelegd. De combat kaarten worden verdeeld in blauwe en rode kaarten, afzonderlijk geschud en bij het bord neergelegd. Er zijn drie verschillende range kaarten (short, medium en long). Deze worden ook aan een zijde van het bord neergelegd.

Ook in de task kaarten wordt onderscheid gemaakt. Deze worden onderverdeeld in common tasks en private tasks, afzonderlijk geschud en apart neergelegd. Er worden twee private tasks en een common task opengedraaid en neergelegd.

De gear kaarten worden onderverdeeld in een groene, gele, blauwe en rode stapel en – met uitzondering van de blauwe stapel –  bij het bord neergelegd. De blauwe stapel komt pas later in het spel. Van de groene, gele en rode stapel worden respectievelijk 4, 4 en 2 kaarten opengedraaid.

Iedere speler kiest vervolgens nog een voertuigkaart uit en legt de overige kaarten binnen bereik van iedereen.

Nadat er een missie door de spelers is uitgekozen, alle tokens en dobbelstenen zijn neergelegd kan er begonnen worden met het spel.

image

Spelverloop

Elke ronde in Waste Knights bestaat uit een tweetal delen, een voorbereidingsdeel (preperation phase) en het deel waarin de spelers hun acties kunnen uitvoeren (wasteland phase).

In het algemene deel (dat tijdens de eerste ronde wordt overgeslagen) wordt de ronde marker verplaatst naar de volgende ronde, worden de in het spel zijnde (scenario)effecten uitgevoerd, effecten vanuit de vorige ronde verwijderd van het bord, worden de beschikbare items die je kunt kopen aangevuld en wordt er een nieuwe startspeler en waster (waarover later meer) aangewezen.

Ook worden er tokens op de beschikbare task kaarten gelegd. Komt er op enig moment tijdens het spel een derde token op een task kaart gelegd, dan wordt deze kaart afgelegd omdat het niet langer mogelijk is om deze task uit te voeren.

Bij de spelers zelf worden markers voor gebruikte vaardigheden van hun spelersborden afgehaald (waarmee die vaardigheden weer beschikbaar zijn), kan iedere speler kiezen welke equipment hij beschikbaar wil hebben (en welke wordt opgeborgen in zijn rugzak of voertuig) en krijgt hij een nieuwe luck kaart.

image

Vervolgens kunnen we door naar de wasteland phase waarin de speler hun acties mogen gaat uitvoeren.

Te beginnen met de startspeler mag iedere speler rondreizen door Australie. Om dit te doen, plant een speler allereerst zijn route. Voor elk brandstofpunt die een speler besteedt, krijgt hij een aantal bewegingspunten (in de vorm van fiches, hoeveel fiches per brandstofpunt hangt van het voertuig af). Te beginnen vanaf de eerste tegel naast de tegel waar de speler staat, legt hij deze fiches neer om daarmee zijn route aan te geven. Elke tegel geeft aan hoeveel fiches het kost om  over die tegel te reizen.

Of je die bestemming ook daadwerkelijk bereikt (en hoe) is echter nog maar de vraag. Eerder werd de ‘waster’ al genoemd. De waster is de titel van de speler die op dat moment de directe tegenstander van de actieve speler speelt. Hij treedt dus eigenlijk op namens het bordspel om het de actieve speler zo moeilijk mogelijk te maken. Bij elke tegel waarover de route van de actieve speler loopt, mag de waster een wasteland kaart opendraaien. Staat er een doodskopsymbool op de kaart, dan mogen er zelfs twee kaarten worden opengedraaid. De wasteland kaarten bestaan uit gebeurtenissen of vijanden. De waster beslist vervolgens bij elke tegel of hij de speler zonder confrontatie laat doorreizen naar de volgende tegel of dat hij één van de op dat moment openliggende wastekaarten wil uitspelen als confrontatie. Tijdens elke ronde zal er slechts één confrontatie plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van de confrontatie moet de actieve speler zijn reis beëindigen op de tegel waar de confrontatie heeft plaatsgevonden of mag hij zijn reis voltooien naar zijn eindbestemming. Het is dus aan de waster om te kiezen op welk punt tijdens de reis hij probeert om de reis van zijn tegenstander te onderbreken.

Zoals al aangegeven komt de actieve speler dus ergens op zijn reis een gebeurtenis of vijand tegen. Deze kaarten worden grotendeels hetzelfde afgewikkeld. Als de confrontatie namelijk plaatsvindt, kan de actieve speler ervoor kiezen om te vluchten of te blijven en de confrontatie aan te gaan. Vlucht je, dan staat op de kaart aangegeven welke check je moet halen en welke skill je daarvoor nodig hebt. Op jouw knightkaart staat aangegeven welk level jouw knight per skill heeft en (dus) hoeveel dobbelstenen je mag gooien. Gooi je de benodigde waarde met één van de dobbelstenen (d10), dan slaag je erin te ontsnappen. Je krijgt geen beloning, maar mag je reis wel voltooien. Faal je echter, dan krijg je ook geen beloning en eindigt je reis op de desbetreffende tegel. Ook zal in dit laatste geval het gevolg van de kaart moeten worden uitgevoerd als het een gebeurtenis betrof of krijg je 1 health schade (en eventueel 1 reputatiepunt in mindering als het een vijand was).

image

Ga je de confrontatie aan dan zul je bij een gebeurtenis het effect van de kaart uit moeten voeren. Je krijgt vervolgens de beloning die op de kaart staat aangegeven en je mag je reis voltooien. Is er echter sprake van een vijand, dan zul je het gevecht moeten aangaan. Deze gevechten verlopen volgens een vast, maar uitgebreid, regime.

Voordat combat begint, heb je de mogelijkheid om bepaalde kaarten te gebruiken met ‘before combat’ vaardigheden. Daarna bepaal je de range voor het gevecht (deze kan veranderen door een before combat vaardigheid). Range zal bepalen wie het initiatief heft, welke wapens je kunt gebruiken en of er modifiers.

Is deze voorbereiding klaar, dan ga je het gevecht aan. Zowel de actieve speler als de waster hebben een set met dezelfde vijf combat kaarten. Elke ronde van het gevecht kunnen beide spelers een kaart uitspelen waarmee ze aangeven welke actie ze uitvoeren in het gevecht (beide kaarten worden eerst gesloten uitgespeeld en opengedraaid). Op de rangekaarten staat zoals gezegd aangegeven hoe het initiatief is geregeld (gaat een wapen voor een vuistgevecht). Op een combat kaart kan aangegeven zijn dat dit initiatief wordt beïnvloed. Naast het initiatief staat op een range kaart aangegeven welke skill en waarde nodig zijn voor een succesvolle aanval en of er nog modifiers gelden. Nadat de kaarten zijn gekozen en opengedraaid, worden deze uitgevoerd, eventueel in samen met het gooien van dobbelstenen. Gooi je successen met je dobbelstenen, dan zul je nog rekening moeten houden met de armor van je tegenstander bij het bepalen van de schade die je doet.

image

Een gevecht kan eindigen omdat de health van de vijand of de knight op 0 komt, maar als dit niet het geval is wordt aan het einde van het gevecht (na 3 gevechtsrondes) gekeken wie dominance heeft. Ook dominance wordt aangepast aan de hand van de uitgespeelde combatkaarten en wordt tijdens het gevecht bijgehouden. Een soort systeem dat wij bijvoorbeeld bij bokswedstrijden tegenkomen waar je ook kunt winnen ‘op punten’.

Het gevecht eindigt dus altijd met een winnende en een verliezende partij. Beloningen krijg je alleen als je de winnende partij bent. Wint de vijand, dan moet er nog een effect uitgevoerd worden dat op zijn kaart staat aangegeven. Is de health na een gevecht nog niet tot 0 gereduceerd (ongeacht winst of verlies) dan mag de actieve speler zijn reis voltooien.

Nadat alle spelers hun movementfase hebben gehad, kunnen zij de tegel waarop zij zijn beland nog onderzoeken (mits zij nog health hebben). Sommige locaties vereisen daarbij dat de actieve speler eerst nog een exploration check halen (wordt op dezelfde wijze afgewikkeld als alle andere checks die gemaakt worden). Haalt de actieve speler de check, dan kan hij de locatie verder onderzoeken. Haalt hij de check niet, dan mag hij geen tasks voltooien of aanvaarden en ook geen explorationacties uitvoeren.

Haalt hij de check wel (of is er geen check), dan kan een speller daarnaast 1 task aanvaarden en/of voltooien. Zoals we al eerder zagen, zijn er common tasks en private tasks. Common tasks hoef je nooit te aanvaarden. Deze voltooi je door aan de voorwaarden op de kaart te voldoen en een actie daaraan te besteden op een locatie. Dit zul je moeten doen voordat er drie tokens op liggen (dus binnen drie rondes nadat de task in het spel is gekomen) omdat de task anders verdwijnt. Private tasks kun je echter aanvaarden. Tijdens je beurt geef je aan dat je de private task aanvaardt en je legt deze bij jou neer. Je moet hiervoor wel aan de voorwaarden voldoen die op de kaart staan vermeld. Je hebt vervolgens tot het einde van het spel om deze task te voltooien. Je mag echter maar een private task bij je hebben liggen. Voltooi je een task, dan krijg je daarvoor een beloning in de vorm van reputatiepunten en/of items.

Naast het aanvaarden en voltooien van tasks kan een knight ook nog 1 exploration actie uitvoeren in zijn beurt. Je kunt hierbij kiezen uit het uitvoeren van een speciale actie, ruilen met de stalls of een resupply actie. De laatste twee houden in dat je items van jezelf kunt omruilen voor items die open bij het bord liggen (the stalls) of dat je health of fuel krijgt. De speciale actie is echter volledig afhankelijk van de locatie waar je je bevindt, maar zullen veelal ook acties zijn waarmee je fuel, health en/of items kunt krijgen. Insteek hiervan is uiteraard dat je je knight een beetje gaat upgraden gedurende het spel.

Een ronde eindigt altijd met de rustfase. Hierin kun je items, fuel en/of munitie ruilen met andere knights of dezelfde locatie, kun je equipment gebruiken (zelfs degene die je in je rugzak of voertuig hebt gelaten) en mag je 1 luck kaart afleggen om daarmee health, fuel of munitie te krijgen. Voor zover er unconscious knights zijn komen deze weer bij. Hierna kan de volgende ronde beginnen.

De luck kaarten hebben we al een aantal keer genoemd en deze spelen een wezenlijke rol in het spel. Zij vertegenwoordigen het toeval in het spel en kunnen door spelers gebruikt worden om het spel te beïnvloeden. Op elke luck kaart staat aangegeven wanneer deze gebruik kan worden. Dit kan tijdens een gevecht zijn, bij het maken van een check ergens of zelfs als er een gebeurtenis plaatsvindt. Op de luck kaart staat vervolgens vermeld of je extra dobbelstenen mag gooien, automatisch slaagt of een andere modifier krijgt. Elke ronde krijg je daarnaast, zoals al vermeld, een nieuwe luck kaart erbij.

Naast gevechten met vijanden kun je ook je medespelers aanvallen in Waste Knights. De combat werkt hetzelfde als bij het vechten tegen een tegenstander alleen is er in dit geval geen sprake van een waster. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een private task of items stelen van deze knight.

Een aspect dat wellicht nog niet helemaal duidelijk naar voren is gekomen, is dat de apocalypse uiteindelijk is gekomen in de vorm van een nucleaire ramp. Als gevolg daarvan zul je tijdens het spel nogal eens in aanraking komen met toxic waste die niet goed is voor de gezondheid. Naast health zul je dan ook bij moeten houden in hoeverre de radiation jou treft. Wordt dit te erg, dan zul je steeds minder goed kunnen functioneren (minder dobbelstenen gooien) en uiteindelijk zelf unconscious raken.

Op deze manier wordt het spel gespeeld totdat een van de spelers aan de winstcondities voldoet of er een aantal rondes is voltooid.

Conclusie

Ik schrijf deze conclusie met een dubbel gevoel. Ik wil dit spel namelijk ontzettend graag leuk vinden. De setting waar het spel zich tegen afspeelt, vind ik ontzettend gaaf en die beleving die daarbij hoort wordt nog eens versterkt door het prachtige artwork dat bij het spel hoort. Ook de kwaliteit van de onderdelen van het spel zijn uitstekend.

Maar daar stopt mijn lofzang over Waste Knights dan ook direct, want verder was ik erg teleurgesteld in het spel. Er lijkt ergens in de doos een erg leuk spel verborgen te zitten, maar dat komt tijdens het spelen absoluut niet naar voren toe. Deels heeft dat te maken met de spelregels. Het bleek echt een flinke opgave om ons door deze 35 pagina’s met spelregels heen te worstelen. De opbouw van de spelregels is niet altijd even logisch en de spelregels zijn zelf ook niet altijd even duidelijk. Dat zorgt ervoor dat je tijdens het spelen vrij regelmatig iets moet opzoeken.

Daarnaast is het spel vrij complex in de uitvoering als je bedenkt dat de spelers feitelijk maar twee dingen doen. Enerzijds bewegen ze en anderzijds onderzoeken ze locaties. Niet al te ingewikkeld toch? Maar er komt dan vervolgens een combatsysteem bij waar je u tegen zegt. De ene kaart die je speelt, is makkelijk neergelegd maar je zult rekening moeten houden met range, met dominance, met initiative enzovoorts. En dat terwijl de praktijk ons heeft geleerd dat je in het begin van het spel de confrontaties met name moet proberen te ontlopen (ontsnappen) omdat je simpelweg nog niet sterk genoeg bent. Dat laatste geldt overigens voor het meeste in het begin van het spel. Tenzij je het geluk mee hebt met je luck kaarten (of bij het gooien van de dobbelsteen), zul je in het begin ook niet al teveel gebeurtenissen moeten confronteren omdat de kans op een mislukking best groot is. Als de beloningen of het risico bij het falen van een ontsnapping dan ook niet al te spannend zijn, is de keuze vaak vrij simple en richt je je puur op de locaties waar je naartoe kunt.

Verder speelde het niet erg prettig omdat op de tegels zelf vrij weinig informatie staat vermeld. Komt het artwork wellicht ten goede, maar dat houdt ook in dat je voor elke stad (en de speciale acties daar) de achterkant van het spelregelboekje nodig is waar een overzicht op staat aangegeven. En laat je die spelregels nu ook nodig hebben om regelmatig wat op te zoeken tijdens het spelen.

De waster speelt natuurlijk ook een grote rol in het spel en het is de vraag in hoeverre dat nu goed functioneert. Afhankelijk van waar de actieve speler naartoe reist, ga je kaarten opendraaien en ontstaat er een (lange of korte) rij met kaarten waaruit je kunt kiezen. De enige echte keuze die je daarbij hebt is welke kaart je gebruikt en op welke locatie. Daarna is het voor jou als waster een kwestie van alleen dobbelstenen gooien en health bijhouden, want je kunt verder op vrijwel geen enkele wijze de confrontatie verder beïnvloeden. Uiteraard kies jij welke kaart je als combatkaart uitspeelt (in het geval van een gevecht), maar die keus is gebonden aan de limieten die de rangekaart aan je geeft. Geen luck kaarten of iets dergelijks waarmee je wat meer tactische mogelijkheden krijgt.

Wat blijft er dan over? Prachtige onderdelen, maar weinig spel. Elke ronde kiezen waar je naartoe wil (veelal ingegeven door een task), een encounters overleven (in het begin veelal ontsnappen en daarna een omslachtig combatsysteem als het om vijanden gaat) en vervolgens kiezen wat voor resource je wilt ontvangen op je locatie (ook veelal ingegeven door je task). En dat is als je al wat ontvangt, want als je de exploration check mist, dan is de beurt grotendeels voor niets geweest.

En dit alles doe je dan best wel lang, want je moet over het algemeen toch wel rekening houden met 45-60 minuten per speler.

Waste Knights is voor mij dan ook uitgelopen op een teleurstelling. De setting en de onderdelen beloofden heel veel, maar uiteindelijk is er enorm veel gepropt in een spel dat zijn verwachtingen niet waar kan maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.