Summoner Wars

Twee Summoners staan tegenover elkaar op het strijdveld, ieder gespecialiseerd in hun eigen discipline en aanvoerder over hun leger van bijvoorbeeld Shadow Elves, Sand Orcs, Benders of Deep Dwarves. Wat volgt is een korte, heftige strijd. Sta jij na deze strijd nog overeind? Of verlies jij in Summoner Wars?

pic923048_md

Summoner Wars: Master Set
Colby Dauch
2011
2-4 spelers
Plaid Hat Games
30 minuten
Dice rolling / Grid Movement / Hand Management / Variable Player Powers
Engelstalig
Gematigde mate van taalafhankelijkheid

Doel
Het doel van Summoner Wars is eenvoudig. De spelers nemen ieder de rol op zich van een Summoner, die de mogelijkheid heeft om verschillende events uit te spreken en creatures op te roepen. Er kan slechts één Summoner overblijven, dus je zult de Summoner van je tegenstander moeten doden. Lukt dat dan win je het spel.

Lukt het niet, dan nog maar een potje spelen?

Voorbereiding

Summoner Wars (in ons geval de Master Set) komt met een speelbord, verschillende sets met kaarten, wondtokens en dobbelstenen. Deze zul je allemaal klaar moeten leggen.

Om te beginnen leg je het speelbord tussen de spelers in. het bord toont verschillende velden waar je kaarten in zult uitspelen en doorheen zult bewegen.

Deze kaarten zijn onderverdeeld in verschillende facties. Elke factie heeft zijn eigen Summoner, zijn eigen events en creatures, maar bovenal zijn eigen speelstijl. De spelers kiezen een factie en nemen het bijbehorende deck. Bij het deck zit daarnaast nog een overzichtskaart met de startopstelling. Deze startopstelling leg je vanuit je stapel kaarten klaar op het bord. Naast je Summoner zul je twee muurkaarten en een aantal creatures klaarleggen op het bord. De overige kaarten schud je en leg je klaar als trekstapel.

Nadat de tokens en de dobbelstenen zijn gepakt en binnen bereik zijn neergelegd, is het spel klaar om gespeeld te worden. Er wordt alleen nog een dobbelsteen gegooid om te bepalen wie de startspeler is.

IMG_1806

Ronde-overzicht

In Summoner Wars hebben beide spelers om de beurt de mogelijkheid om hun tegenstander schade te doen. Elke beurt verloopt daarbij volgens het volgende stramien:
– Kaarten pakken
– Creatures uitspelen
– Eventkaarten uitspelen
– Bewegen
– Aanvallen
– Magie opbouwen

De startspeler slaat de eerste 3 fases over tijdens zijn eerste beurt.

IMG_1803

Tijdens het kaarten pakken, vult de speler die aan de beurt is zijn hand aan tot vijf kaarten. Vanuit deze vijf kaarten kan hij vervolgens in fase 2 creatures uitspelen en eventueel in fase 3 events uitspelen. Dit moet ook daadwerkelijk in deze volgorde gebeuren. Op elke kaart staat aangegeven hoeveel het kost om een creature of event uit te spelen. Deze kosten worden betaald vanuit kaarten die in je ‘magic-pile’ liggen. Deze kaarten worden, om kosten te betalen, vanuit je magic-pile naar je aflegstapel gelegd. De magic-pile bestaat uit kaarten van tegenstanders die je hebt verslagen en kaarten die je zelf daar hebt (af)gelegd. Een event wordt uitgespeeld en direct uitgevoerd. Nadat een event is uitgewerkt, komt deze op je aflegstapel te liggen. Creatures komen daadwerkelijk op het bord te liggen. Deze moeten worden uitgespeeld naast één van jouw muren op het bord. Je begint het spel (veelal) met twee muren en kunt deze (aan jouw zijde van het speelbord) bijplaatsen tijdens het spel.

Nadat je klaar bent met het uitspelen van creatures en vervolgens events, kun je jouw creatures gaan verplaatsen en positioneren voor de aanval/verdediging. Je mag elke beurt maximaal drie van jouw eenheden hoogstens twee velden verplaatsen. Ze bewegen daarbij orthogonaal en kunnen niet door velden lopen die al bezet zijn. Elke eenheid kan in principe maar eenmalig worden verplaatst tijdens een beurt.

IMG_1804

Nadat de eenheden zo liggen als jij wilt, is het tijd om aan te vallen. En deze combatfase verloopt eigenlijk relatief eenvoudig. Je mag met maximaal drie eenheden elk één keer aanvallen. Dit hoeven niet persé de eenheden te zijn die zojuist hebben bewogen, maar dat mag wel. Je moet bij het aanvallen per eenheid bekijken of het een eenheid die een zwaard-symbool hebben (deze kunnen alleen aangrenzende eenheden aanvallen) of een eenheid met een boogsymbool (deze kunnen van een afstand van drie velden aanvallen). In beide gevallen werkt de afwikkeling van de aanval overigens hetzelfde. Nadat je hebt aangekondigd welke eenheid je aanvalt en welke eenheid je daarvoor gebruikt, gooi je het aantal dobbelstenen dat staat aangegeven op de kaart. Een resultaat van 3 of hoger is een hit en een resultaat van 1 of 2 is een miss. Elke hit die je gooit, levert 1 wondtoken op voor de eenheid die wordt aangevallen. Heeft hij evenveel wonden als levenspunten, dan is de eenheid verslagen en komt deze op jouw magic-pile terecht.

Dit voer je voor alle aanvallende eenheden uit.

Nadat je klaar bent met aanvallen, kun je nog magie opbouwen. Dit houdt in dat je ervoor kunt kiezen om kaarten vanuit je hand af te leggen op je magic-pile. Hiermee kun je de volgende beurt dus weer kaarten uitspelen. Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat als je trekstapel leeg is dat je geen kaarten meer kunt pakken. Hierdoor kun je in de situatie terechtkomen dat het zeer moeilijk wordt (of zelfs onmogelijk) om nog kaarten uit te spelen omdat je dan afhankelijk bent van het verslaan van eenheden voor wat betreft het vullen van de magic-pile.

IMG_1808

Zodra jij de enige speler bent met een summoner, win je het spel.

Bij het spelen moet je daarnaast rekening houden met het feit dat je summoner een bijzondere vaardigheid heeft en dat ook elk van jouw eenheden een bijzondere eigenschap heeft, waar je tijdens het spel gebruik van kunt maken.

Summoner Wars komt met spelregels voor 3-4 spelers (bovenstaande gaat uit van het spel met 2 spelers). Veelal heb je hier een extra speelbord voor nodig. Je kunt vervolgens in teams spelen of ieder voor zich.

Conclusie

Summoner Wars is een heerlijk vlot kaart- en dobbelspel voor twee spelers. Ik heb het daarbij direct over twee spelers, want daar vind ik het spel toch echt op zijn best. Gewoon een ultieme strijd tussen twee summoners die beiden alles uit de kast halen om de ander het leven zuur te maken.

Wat Summoner Wars daarbij erg goed doet, is de samenstelling van de decks. Als je gaat kijken, dan kent elk deck eigenlijk maar een aantal verschillende type kaarten die je tijdens het spelen steeds weer tegen zult komen. Deze types geven echter elk deck echt een eigen gevoel en elke factie daarmee zijn eigen speelstijl. Dat er minder verschillende soorten kaarten zijn (en dus meerdere exemplaren van dezelfde kaart) zorgt er direct voor dat je ook niet bang bent om kaarten af te leggen op de magic-pile om zo extra uit te kunnen spelen tijdens de volgende ronde. Tussen de kaarten onderling bestaat overigens een goede synergie. Kaarten kunnen gebruikt worden leuke combinaties mee te maken.

De decks zelf zijn redelijk gebalanceerd, maar je zult tijdens het spelen eens in de zoveel tijd een potje tegen komen waarin het spel erg ongebalanceerd aanvoelt. Ben jij in het begin van het spel ongelukkig met het trekken van de kaarten en heb je daarbij direct ook geen geluk bij de dobbelstenen, dan kun je al snel op een onoverbrugbare achterstand komen. Vrees in zo’n geval niet om zo snel mogelijk kaarten te lozen in je magic-pile om zo snel mogelijk weer wat nuttige creatures te krijgen om het spel te kantelen. Lukt dat niet? Niet gevreesd, want het spel is snel gespeeld en je kunt het snel nogmaals klaar leggen voor een extra potje.

Het gebruik van een afzonderlijke magic-pile en aflegstapel was ik nog niet eerder tegengekomen en werkt erg leuk. Het motiveert je enerzijds om ook de kleinere eenheden van je tegenstander aan te pakken omdat het je daarmee uitspeel mogelijkheden biedt, maar brengt daarnaast een extra dimensie in het hand-management. Elke beurt zul je de afweging moeten maken of je kaarten opoffert (en zo ja, welke) om in de volgende beurt kaarten uit te kunnen spelen. Erg leuk gedaan! Wel zul je tijdens of aan het einde van het spel de kaarten even goed uit moeten zoeken om de verschillende facties weer van elkaar te scheiden.

Summoner Wars kent daarnaast een enorme hoeveelheid uitbreidingen waarmee je extra facties kunt toevoegen aan het basisspel (waar je overigens in het begin ruimschoots voldoende aan hebt). Artwork, kwaliteit van de kaarten zijn allemaal ruimschoots voldoende.

Ben je op zoek naar een lekker vlot spel, dat eenvoudig uit te leggen is, dan kan ik Summoner Wars zeker aanbevelen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.