Raid on Taihoku

Na Far East War 1592 brengt uitgever Mizo ons nogmaals een spel waarbij we een stukje Taiwanese geschiedenis terug zien komen. Eerstgenoemde titel beviel ons zeer goed, is dat ook bij Raid on Taihoku?

Raid on Taihoku
Teng Chieh-Ming
2017
2-4 spelers
Mizo
40-60 minuten
Action Points Allowance System, Co-operative Play, Variable Player Power
Engelstalig
Hoge mate van taalafhankelijkheid

Doel
Op boardgamegeek.com tref je bij de omschrijving van Raid on Taihoku aan: ‘This board game is dedicated to the people of Taiwan and those who care about Taiwan’. Dit eerbetoon richt zich met name op een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Taiwan, te weten de bombardementen die aan het einde (1945) van de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden.

Het doel van het spel is dan ook eenvoudig te omschrijven. Je zult deze dagen waarin Taihoku (tegenwoordig: Taipei), een Taiwanese stad (Taiwan was destijds een Japanse kolonie), gebombardeerd werd moeten overleven. Lukt dit, dan zijn jullie de winnaar van Raid on Taihoku.

Setup
Het spel komt met acht verschillende karakterborden. Deze schud je aan het begin van het spel en je heeft iedere speler één van deze borden. Hierop staat de rol aangegeven die hij tijdens het spel op zich mag nemen. Iedere speler krijgt daarbij direct vijf statustokens waarmee je kunt bijhouden hoe zit qua health, mood, stamina e.d.

Eén van de karakterborden. Op de sporen zul je tijdens het spelen je statistieken gaan bijhouden.

Daarnaast schud iedere speler de ‘entanglement kaarten’ die bij zijn karakter horen en ze trekken hier één willekeurige kaart van. Deze leggen zij open voor zich neer. Deze entanglement kaart bepaalt het verder doel van een karakter tijdens het spel (naast het overleven van de bombardementen).

Het speelbord wordt op tafel gelegd en de resourcekaarten worden op soort gesorteerd en geschud. Deze worden op verschillende locaties op het bord neergelegd. Een aantal van de karakters zullen daarnaast met een beginkaart mogen beginnen.

Ten slotte wordt een stapel met kaarten met gebeurteniskaarten gecreëerd en een stapel met kaarten voor de ‘Air Raids’. Van die laatste stapel wordt een kaart opengedraaid om te bekijken op welke locatie de Air Raid tokens het spel beginnen (het eventueel bijkomende effect van de Air Raid kaart wordt hierbij niet uitgevoerd).

Het is spel is klaar om gespeeld te worden.

Ronde-overzicht
Elke ronde bestaat uit een beginfase, een overlevingsfase (waarin de spelers hun acties zullen uitvoeren) en eindfase waarin de bombardementen zullen plaatsvinden.

Twee van de personages op één van de locaties op het bord.

Tijdens de beginfase moeten de karakters iets doen aan de honger die hoort bij een tijd van oorlog. Op het desbetreffende spoor moet iedere speler 1 ‘Satiation’ punt inleveren om zijn karakter te laten eten. Kan één van de spelers die niet, dan sterft zijn karakter en hebben alle spelers direct het spel verloren.

Nadat alle spelers hun satiationpunten hebben ingeleverd, wordt er door de startspeler een gebeurteniskaart opengedraaid. De gebeurtenis die hierop staat aangegeven wordt direct uitgevoerd. Veelal is hier sprake van een effect dat de gehele ronde van toepassing is.

Gebeurteniskaarten

Als we in de overlevingsfase terechtkomen, mogen de spelers hun acties uitvoeren. Iedere speler voert al zijn acties uit voordat de volgende speler aan de beurt komt. De hoeveelheid acties die hij uit mag voeren, is afhankelijk van de waarde van zijn stamina. Hoe hoger deze waarde is (en hoe sterker een karakter nog is) des te meer acties je kunt uitvoeren. Qua acties kun je daarbij kiezen uit acties die actiepunten kosten en acties die geen actiepunten kosten. Spelers kunnen hierbij kiezen uit de volgende acties:
– verplaatsen (1 AP): per actiepunt kun je naar een locatie reizen die verbonden is met de plaats waar jouw karakter zich bevindt. Als de locatie waar je naartoe gaat een Air Raid token bevat, moet je hier een extra AP aan besteden.
– onderzoeken (1 AP); per actiepunt kun je een locatie doorzoeken. Als je dit doet trek je de bovenste kaart van de stapel locatiekaarten die bij deze locatie ligt. Op deze manier kun je medicatie, voedsel en voorwerpen vinden.
– kaarten gebruiken (1 AP): per actiepunt kun je één kaart uit je hand uitspelen en gebruiken. Op deze manier kun je voorwerpen gebruiken of voedselkaarten gebruiken om voedsel aan een medespeler te geven. Als je kaarten uitspeelt ten behoeve van een medespeler moet deze op jouw locatie of een aangrenzende locatie staan.

Een aantal van de verschillende kaartsoorten die je zult tegenkomen tijdens het spel

– voedsel delen (1 AP): per actiepunt kun je een voedselkaart uitspelen. Hierop staat aangegeven hoeveel satiationpunten je krijgt. Deze mag je verdelen onder de spelers die zich op jouw locatie bevinden.
– kaarten geven (1 AP): per actiepunt mag je één van jouw handkaarten geven aan spelers die zich op deze locatie bevinden als jij of op locaties die aangrenzend zijn.
– stamina inzetten voor extra acties (0 AP): je mag altijd je stamina verlagen om extra acties te krijgen. Per stamina die je inlevert, krijg je één extra actie. Uiteraard mag je hierdoor nooit je stamina tot nul verlagen.
– voedsel gebruiken (0 AP): als je voedsel gebruikt voor jezelf, dan kost die geen actiepunten. Je speelt de voedselkaart uit en verhoogt jouw satiation.
– entanglement actie (0 AP): zonder dat het actiepunten kost, mag je de acties die op jouw entanglementkaart staan aangegeven uitvoeren. Ook kun je op deze manier gebruik maken van bepaalde resourcekaarten die met jouw entanglementkaart te maken hebben.

Als je al jouw actiepunten hebt gebruikt, of geen verdere acties meer wilt uitvoeren dan beëindig je jouw overlevingsfase. Je controleert op dat moment hoeveel resourcekaarten je op hand hebt. Als dit er meer zijn dan jouw huidige gewichtswaarde, dan zul je kaarten moeten afleggen. Als je jouw beurt eindigt op één van de bijzondere locaties, dan kun je gebruik maken van het effect van die locatie om zo bijvoorbeeld health of mood terug te krijgen.

Zodra de laatste speler zijn overlevingsfase heeft uitgevoerd, begint de eindfase waarin de bombardementen zullen plaatsvinden. De bovenste kaart van de stapel Air Raidkaarten opengedraaid. Op die kaart staan een aantal locaties aangegeven waar de bombardementen deze ronde zullen plaatsvinden. De Air Raid tokens worden op deze locaties neergelegd. Staan er op dat moment karakters op deze locaties, dan verliezen deze 2 health. Een aantal van de Air Raidkaarten bevatten bijzondere effecten die je ook op dat moment zult moeten uitvoeren.

Een Air Raid token op één van de locaties

Als op enig moment één van de karakter sterft omdat één van de vier sporen de nul bereikt, dan verliezen de spelers het spel direct. Als tijdens de eindfase de kaart ‘End of War’ wordt omgedraaid, dan eindigt het spel direct en winnen de spelers het spel. Aan de hand van de scores op de verschillende sporen op de karaktersborden van de spelers wordt een eindscore bepaald. Die eindscore geeft aan hoe goed de spelers het spel hebben gespeeld en verdeeld over 5 categorieën is er steeds een ander stukje ‘flavortekst’ voor het einde van het spel.

Eén van de bijzondere locaties op het bord

Een deel van het spel draait rondom de entanglementkaarten van de karakters. Elk karakter krijgt aan het begin van het spel één van deze kaarten en die kaart bepaalt de rol van de speler in het spel. Niet alleen gaat het hierbij om bijzondere effecten/acties die de karakters hebben, maar ook om waar zij mee bezig zijn tijdens de laatste dagen van WO II. Denk hierbij aan de wens van karakters om bepaalde voorwerpen te vinden of juist bepaalde locaties te bereiken. Door aan dit soort doelen te voldoen, vergroot je de kansen van jouw karakter om het einde van het spel te halen.

Twee van de entanglement kaarten

Conclusie
Raid on Taihoku was één van de titels die wij met hoge verwachtingen meenamen vanuit Spiel 2017 in Essen. De reden hiervoor was tweeledig. Enerzijds hadden wij in 2016 een uitstekende ervaring met het door dezelfde uitgever uitgegeven Far East War 1592, eveneens een spel dat zich richt op een stukje Taiwanese historie. Maar daarnaast speelden wij afgelopen jaar ook This War of Mine, ook een spel dat gaat over een stukje oorlog en daarbij met name de focus legt op het verhalende gedeelte.

Dat Raid on Taihoku zich, net als This War of Mine, met name richt om de (meestal schrijnende) verhalen die zich tijdens een oorlog afspelen, maakt dat het spel een zwaar thema heeft. Iets wat je je zult moeten realiseren voordat je aan het spel begint. Dit is duidelijk een slag spellen dat niet iedereen leuk of interessant zal vinden. Meer nog dan bij andere oorlogsspellen, zoals Far East War 1592, aangezien dat spellen zijn die abstracter van aard zijn.

Raid on Taihoku gaat hierin wel veel minder ver dan This War of Mine. Waar in laatstgenoemde zich een schrikbarend verhaal ontplooid tijdens het spel, gaat het bij Raid on Taihoku meer om het introductieverhaal aan het begin van het spel (dat bijvoorbeeld kan gaan over een jong meisje dat op zoek is naar haar hond of een man die zijn geliefde niet kan terugvinden). Tijdens het spel zal dit verhaal nog min of meer naar voren komen in de doelen op de entanglementkaarten, maar dat is minder schokkend en heftig dan het verhaal dat zich bij This War of Mine ontvouwt.

Minder heftig dus, maar dat wil niet zeggen dat de wanhoop minder naar voren komt in het spel. Het blijven zoeken naar voedsel om de volgende ronde (en daarmee het spel) te overleven, terwijl je ondertussen ook de andere sporen in de gaten blijft houden zorgen ervoor dat je tijdens het hele spel letterlijk aan het overleven bent.

Het spelverloop zelf is daarbij relatief eenvoudig en daar zit wel een zwak puntje in voor deze titel. Er zit een zekere onvoorspelbaarheid in het spel, met name omdat je veelal niet weet waar de bombardementen plaats zullen vinden en er is wel wat variatie in de vorm van de verschillende karakters en entanglementkaarten, maar over het algemeen zal het summiere aantal acties en mogelijkheden ervoor zorgen dat het spel snel repetitief zal gaan aanvoelen. Uiteindelijk blijft het namelijk draaien om zoveel mogelijk de gebombardeerde locaties ontlopen en de juiste resources zoeken.

Qua productie is het een degelijke titel. Het artwork bevalt mij wel. Het is wat aan de sobere kant, maar dat past ook wel bij het thema van het spel. De karakterborden zijn overzichtelijk, het speelbord overigens wat minder. De standees zijn wel wat aan de lange kant en hadden van mij iets kleiner gemogen, maar dat is persoonlijk. Aan het speelplezier zal het niets af doen. Wel jammer is dat er een aantal duidelijke fouten in de Engelse vertaling van (met name) de spelregels zijn geslopen. Je zult in het begin dan ook een beetje moeten puzzelen voordat je de juiste kaarten en de juiste setup hebt gevonden.

Raid on Taihoku is voor mij een spel wat lichtelijk is tegengevallen, maar dat komt wellicht omdat ik na Far East War 1592 nogal hoge verwachtingen had (ondanks dat het twee totaal verschillende spellen zijn). Het is een spel dat ik met plezier een paar keer gespeeld hebt, waarbij de lol voor een deel zit in het halen van een zo hoog mogelijke score maar wat daarna niet zo heel snel meer op tafel zal komen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.